Porezi i financije

Porezni tretman ugovora o osiguranju

02.11.2018.

Ukoliko poslodavac isplaćenu osiguranu svotu nakon smrtnog slučaja odluči isplatiti nasljednicima, može to neoporezivo napraviti samo ukoliko istu isplati djeci, kao potporu djeci u slučaju smrti roditelja, dok se isplata drugim nasljednicima (supruzi, rođacima) smatra drugim dohotkom i primitak je oporeziv

Osiguranje

Promjena stana i osiguranje

31.10.2018.

Osiguratelj kad sklapa ugovor o osiguranju ocjenjuje sve okolnosti koje su mu važne za ocjenu rizika i određivanje premije

Radno pravo

Specifičnosti radnog vremena vatrogasaca

29.10.2018.

Vatrogasci imaju stalna dežurstva i moraju biti spremni za intervenciju u svakom trenutku, a rade dok se intervencija ne završi, po hijerarhijskoj i zapovjednoj strukturi

Porezi i financije

Porezni tretman najma parkirnog mjesta

24.10.2018.

Ako je besplatno parkiranje omogućeno svim zaposlenicima, poslovnim partnerima (gostima) i slično na parkiralištu ili u garaži u vlasništvu poslodavca, tada niti jedan zaposlenik za korištenje parkirališta ili garaže ne ostvaruje primitak u naravi

Porezi i financije

Ulaganje u tuđu imovinu

17.10.2018.

Ulaganja u tuđu imovinu mogu se klasificirati kao dugotrajna imovina ako se očekuje da će se imovina koristiti duže od godine dana