Poslovni svijet

Nije moralo biti tako – oštećeni je mogao dobiti isplatu predujma naknade
Nije moralo biti tako – oštećeni je mogao dobiti isplatu predujma naknade

Ako je odgovornost osiguranika za štetu nesporna, ali se ne zna visina štete, osiguratelj je obvezan u roku od 60 dana isplatiti nesporni dio

Rok za imenovanje revizorskog društva i obveza revizije za 2019. godinu
Rok za imenovanje revizorskog društva i obveza revizije za 2019. godinu

Obvezi revizije podliježu i godišnji pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva

Što je obavezno navesti u ugovoru o radu?
Što je obavezno navesti u ugovoru o radu?

Pravo na godišnji odmor za svaku godinu rada: trajanje, plaćanje, korištenje (npr. u dva dijela) i drugo

Stariji Mercedes i pravo popravka u ovlaštenom servisu
Stariji Mercedes i pravo popravka u ovlaštenom servisu

Kad je spomenuo amortizaciju, osiguratelj je vjerojatno mislio na to da će račun ovlaštenog servisa biti veći od vrijednosti vozila

Neoporeziva naknada za troškove skrbi djece i naknada za troškove smještaja radnika
Neoporeziva naknada za troškove skrbi djece i naknada za troškove smještaja radnika

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca isplaćuju se na temelju vjerodostojne dokumentacije i do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora
Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora

Tuženik – poslodavac otkazao je radniku – tužitelju ugovor o radu a istovremeno mu je ponudio novi ugovor o radu na neodređeno vrijeme za drugo radno mjesto

Zaposleni i pravo na njegu oboljelog djeteta
Zaposleni i pravo na njegu oboljelog djeteta

Pravo na bolovanje radi njege djeteta uređuje Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Tehnička neispravnost vozila i gubitak prava iz osiguranja
Tehnička neispravnost vozila i gubitak prava iz osiguranja

Neće svaka tehnička neispravnost vozila dovesti do gubitka prava iz ugovora o osiguranju. Tehnička neispravnost mora biti takva da je ona dovela do nezgode

Isplata plaće izvan rokova
Isplata plaće izvan rokova

Ukoliko poslodavac plaću ne uspije isplatiti u rokovima, dužan je radniku do kraja mjeseca dostaviti obračun plaće koju mu je bio dužan isplatiti, a isti dokument je i ovršna isprava

Osiguratelj oštećenome mora dati utemeljen odgovor na sve točke iz odštetnog zahtjeva
Osiguratelj oštećenome mora dati utemeljen odgovor na sve točke iz odštetnog zahtjeva

Kod „nas“ u Njemačkoj, znam iz iskustva, trošak zamjenskog vozila se plaća bez problema