Poslodavac može samostalno odlučiti hoće li novčanu nagradu za radne rezultate isplatiti svim radnicima ili samo dijelu radnika, a pri čemu visina isplaćene nagrade ne mora biti u jednakim iznosima

 

 

Još od početka 2018. godine, poslodavci su u mogućnosti isplatiti radnicima neoporezive nagrade za radne rezultate. Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, iznos koji se može isplatiti bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa propisan je u iznosu od 5.000,00 kn godišnje. Pravilnik ne definira posebna pravila i uvjete za isplatu nagrade, osim da se nagrada mora isplatiti na račun što znači da gotovinska isplata (na ruke) nije moguća, a nagrada nije ograničena čak niti ukupno ostvarenim poslovnim rezultatima poslodavca.

 

Kako, dakle, ne postoje nikakvi kriteriji (osim eventualno internih i osnovnog uvjeta da radnik s poslodavcem ima sklopljen ugovor o radu) koje bi poslodavci trebali primjenjivati pri isplati navedene nagrade, proizlazi da se nagrada može isplatiti svim radnicima, odnosno onim radnicima za koje poslodavac donese odgovarajuću odluku pa tako i onima koji su na godišnjem odmoru, na bolovanju ili pak koriste pravo na rodiljni/roditeljski dopust i dr.

 

Međutim, poslodavac može svojom odlukom (ili internim pravilnikom) ograničiti isplatu nagrade samo na radnike koji rade npr. cijelu ili dio tekuće godinu i sl. Pritom, poslodavac može samostalno odlučiti i hoće li novčanu nagradu za radne rezultate isplatiti svim radnicima ili samo dijelu radnika, a pri čemu visina isplaćene nagrade ne mora biti u jednakim iznosima.

 

Propisani iznos od 5.000,00 kn odnosi se na kalendarsku godinu, što znači da se neisplaćeni iznos iz jedne godine ne može isplatiti kao neoporezivi iznos u sljedećoj godini za prethodnu godinu.

 

Ukoliko radnik radi  istovremeno kod dva ili više poslodavaca ili je u kalendarskog godini za koje se prigodna nagrada isplaćuje mijenjao radna mjesta, prije isplate nagrade obvezan je poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj treba navesti je li negdje drugdje ostvario isplatu prigodne nagrade za to porezno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak. Ako je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, tada se neoporezivo može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa od 5.000,00 kn.

 

Novčanu nagradu za radne rezultate mogu isplaćivati i obrtnici.