Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje se na temelju vjerodostojne dokumentacije mogu isplatiti neoporezivo do 2.500,00 kn godišnje uz uvjet da su podmirene bezgotovinskim putem, objedinjene su u jednu stavku, za koju je propisana nova oznaka

 

Početkom godine (NN 1/20) izašao je novi Pravilnik o porezu na dohodak za kojeg je, odmah u startu, bilo vidljivo da se ponešto razlikuje od zadnjeg, javno dostupnog Prijedloga istog.

Jedna od promjena je svakako pozitivna, a odnosi se na povećanje neoporezivog iznosa prigodnih nagrada (božićnica, regres,...) s 2.500,00 kn na 3.000,00 kn godišnje.

Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje se na temelju vjerodostojne dokumentacije mogu isplatiti neoporezivo do 2.500,00 kn godišnje uz uvjet da su podmirene bezgotovinskim putem, objedinjene su u jednu stavku, za koju je propisana nova oznaka (71 Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa) unutar JOPPD obrasca.

Promijenili su se i rokovi dostave JOPPD obrazaca za određene kategorije neoporezivih primitaka: prigodne nagrade do 3.000,00 kn godišnje, novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja do 5.000,00 kuna godišnje, naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kuna godišnje, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kuna godišnje, naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih i fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka i premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacija do 2.500,00 kn godišnje podmirene bezgotovinskim putem, za koje je od sada potrebno obrazac podnijeti na dan isplate.

Pravilnik je i dodatno definirao odnosno propisao godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje poreza na dohodak propisanog, no s obzirom na opširnost istog, upućujemo Vas direktno na čitan     je Pravilnika.

Za kraj, vrijedi još jednom napomenuti da se novi uvećani iznos osnovnog osobnog odbitka od 4.000,00 kn primjenjuje pri isplati svih plaća koje se isplaćuju u mjesecu siječnju 2020., bez obzira za koje se razdoblje isplaćuju, a isti, novi iznos osobnog odbitka primjenjuje se i na umirovljenike.