Poslovni svijet

Potpore za samozapošljavanje
Potpore za samozapošljavanje

U 2018. godini u programe aktivne politike zapošljavanja uključeno je 36.935 novih osoba

Gubitak zakupnine nije osiguran osiguranjem kućanstva
Gubitak zakupnine nije osiguran osiguranjem kućanstva

Primjer ovog čitatelja pokazuje koliko je potrebno i korisno prije sklapanja ugovora dobro proučiti što se to osigurava i koje su obveze osiguratelja

Skrivljeno ponašanje radnika i posljedice
Skrivljeno ponašanje radnika i posljedice

Poslodavac ima opravdani razlog za otkaz. On je od radnika očekivao i zahtijevao da savjesno ispunjava svoje radne obveze

Električni skuter ne mora imati obvezno osiguranje od odgovornosti
Električni skuter ne mora imati obvezno osiguranje od odgovornosti

Štete na stvarima, uključivši i vozilo, nisu pokrivene osiguranjem, ako je vozač ostao nepoznat

Službeni put vanjskih suradnika
Službeni put vanjskih suradnika

Ukoliko vanjski suradnik upućen na službeni put ostvaruje naknadu za poslove koje obavlja za potrebe neprofitne organizacije, tada neprofitna organizacija može neoporezivo isplatiti samo naknadu za noćenje i naknadu za prijevoz

Što je „novo“ u zakonu o tržištu rada?
Što je „novo“ u zakonu o tržištu rada?

Nema pravo na novčanu naknadu radnik/radnica ako im je radni odnos prestao sporazumom; zbog krivnje radnika i zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca

Vožnja pod utjecajem droga
Vožnja pod utjecajem droga

Zakon o sigurnosti prometa na cestama nije precizno odredio postupak testiranja na droge i način otkrivanja vozača koji su pod drogom

Registar stvarnih vlasnika
Registar stvarnih vlasnika

Obveznici upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar su trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

Pametni telefon opasan kao i alkohol
Pametni telefon opasan kao i alkohol

Prema jednom kanadskom istraživanju, hodanje s pogledom uprtim u mobitel i koncentriranost na njegov sadržaj može se usporediti sa stanjem osobe koja se nalazi pod utjecajem alkohola koncentracije od 0,8 promila

Otpremnina
Otpremnina

Sukladno odredbama Zakona, otpremnina se ne može odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne (bruto!) plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca