Poslovni svijet

Službeni put vanjskih suradnika
Službeni put vanjskih suradnika

Ukoliko vanjski suradnik upućen na službeni put ostvaruje naknadu za poslove koje obavlja za potrebe neprofitne organizacije, tada neprofitna organizacija može neoporezivo isplatiti samo naknadu za noćenje i naknadu za prijevoz

Što je „novo“ u zakonu o tržištu rada?
Što je „novo“ u zakonu o tržištu rada?

Nema pravo na novčanu naknadu radnik/radnica ako im je radni odnos prestao sporazumom; zbog krivnje radnika i zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca

Vožnja pod utjecajem droga
Vožnja pod utjecajem droga

Zakon o sigurnosti prometa na cestama nije precizno odredio postupak testiranja na droge i način otkrivanja vozača koji su pod drogom

Registar stvarnih vlasnika
Registar stvarnih vlasnika

Obveznici upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar su trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

Pametni telefon opasan kao i alkohol
Pametni telefon opasan kao i alkohol

Prema jednom kanadskom istraživanju, hodanje s pogledom uprtim u mobitel i koncentriranost na njegov sadržaj može se usporediti sa stanjem osobe koja se nalazi pod utjecajem alkohola koncentracije od 0,8 promila

Otpremnina
Otpremnina

Sukladno odredbama Zakona, otpremnina se ne može odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne (bruto!) plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca

Socijalni dijalog
Socijalni dijalog

Socijalni dijalog obuhvaća „sve vrste pregovora, savjetovanja i jednostavno razmjene informacija između predstavnika vlada, poslodavca i radnika ili između samih socijalnih partnera o pitanjima od značajnog interesa vezanima uz ekonomsku i socijalnu politiku“

Povjerenik radnika za zaštitu na radu
Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu izabran od drugih radnika kod poslodavca, da zastupa interese radnika na području zaštite na radu

Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje
Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

Šteta u Srbiji -  na pravo regresa osiguratelja primjenjuje se hrvatsko pravo
Šteta u Srbiji - na pravo regresa osiguratelja primjenjuje se hrvatsko pravo

Jedan me vozač optužio da sam prešao na njegovu stranu i da je on zbog toga morao skrenuti skroz udesno i da je ogulio vrata i bok svoga vozila