Porezi i financije

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

30.04.2019.

Prosjek isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca utvrđuje se od bruto plaće isplaćene radniku za redoviti rad, a u izračun je potrebno uključiti sva primanja u novcu i naravi koja su predstavljala plaćanje za rad

Porezi i financije

Isplata dobiti

23.04.2019.

Kod isplate oporezive dividende/dobiti obvezno je podnošenje Obrasca JOPPD na dan isplate ili sljedeći radni dan, dok je kod isplate neoporezive dividende/dobiti dovoljno podnijeti obrazac do 15. idućeg mjeseca, s propisanim oznakama

Osiguranje

Kad ljubav pukne....

05.04.2019.

Novaca nema, nigdje ne radi – hoće li završiti u zatvoru ako nema novaca za platiti regres osiguratelju?

Porezi i financije

Obračun PDV-a prilikom prodaje nekretnine i primjena prava na izbor oporezivanja

29.03.2019.

Pravo izbora na oporezivanje (tuzemni prijenos porezne obveze) moguće je primijeniti u situaciji kada su otuđitelj i stjecatelj nekretnine porezni obveznici upisani u Registar poreznih obveznika za PDV u Republici Hrvatskoj i stjecatelj nekretnine mora biti porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti na osnovu isporuke na koju se želi primijeniti pravo izbora na oporezivanje