Poslovni svijet

Apartmani, kuće za odmor, plovila i zrakoplovi
Apartmani, kuće za odmor, plovila i zrakoplovi

Činjenica da je osnovno sredstvo u potpunosti amortizirano ne znači da moramo prestati pratiti prihode jer bez obzira što ne postoje troškovi amortizacije, neostvarenje uvjeta iz Zakona o porezu na dobit znači nepriznavanje pripadajućih ostalih troškova

Pretvaranje papirnatih knjigovodstvenih isprava u elektroničke zapise
Pretvaranje papirnatih knjigovodstvenih isprava u elektroničke zapise

Od 1. siječnja 2019. godine omogućeno je pretvaranje i arhiviranje poslovne dokumentacije (originalnih knjigovodstvenih isprava) u elektroničke zapise

Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo
Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo

Kolektivni ugovor ugostiteljstva se primjenjuje na sve pravne i fizičke osobe iz ove djelatnosti, bez obzira što većina poslodavaca nije izravni potpisnik ovog ugovora

Sudski raskid ugovora o radu na prijedlog poslodavca
Sudski raskid ugovora o radu na prijedlog poslodavca

Tužiteljica je odbila prijedloge (ponude) poslodavca imajući u vidu da je imala „zaštićeni“ status radnice sa skraćenim radnim vremenom

Što s ugovorom o osiguranju života kad ugovaratelj više ne može plaćati premiju osiguranja?
Što s ugovorom o osiguranju života kad ugovaratelj više ne može plaćati premiju osiguranja?

Uvjet za isplatu otkupne vrijednosti jeste da je ugovor o osiguranju trajao najmanje tri godine

Osigurnina između nasljednika dijeli se razmjerno njihovim nasljedničkim dijelovima
Osigurnina između nasljednika dijeli se razmjerno njihovim nasljedničkim dijelovima

Jedan od ciljeva osiguranja života jeste i pribaviti kakvu-takvu financijsku korist korisniku

Dozvola za boravak i rad stranaca
Dozvola za boravak i rad stranaca

Poslodavac može zaposliti državljanina treće zemlje samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad

Naknadni popusti i zalihe
Naknadni popusti i zalihe

Najčešće naknadne popuste priznajemo u trenutku njihovog odobrenja od strane dobavljača, no ono što može odrediti trenutak njihova iskazivanja je i vjerojatnost odobravanja

Nevezivanje sigurnosnim pojasom na zadnjem sjedištu vozila i pravo na odštetu
Nevezivanje sigurnosnim pojasom na zadnjem sjedištu vozila i pravo na odštetu

Sudovi u pravilu uzimaju u obzir činjenicu da oštećeni nije bio vezan sigurnosnim pojasom i da je time, ovisno o slučaju, u cijelosti ili djelomično doprinio nastanku štete

AO plus osiguranje: što je to?
AO plus osiguranje: što je to?

AO plus osiguranje trebalo biti pokriće šteta koje trpi vozač sam, kao odgovoran vozač