Radno pravo

Lojalnost radnika poslodavcu

10.10.2018.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda naglašava slobodu izražavanja, ali ta sloboda sa sobom nosi i „dužnosti i odgovornosti“

Osiguranje

Promjena stana i osiguranje

26.09.2018.

Nije ista cijena/premija za osiguranje stana odnosno kućanstva u području koje je svake godine izloženo plavljenju i stana kojemu takav rizik ne prijeti

Porezi i financije

Porezni tretman nagrada učenicima na praksi

19.09.2018.

Prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobitak ili dohodak od samostalne djelatnosti smanjiti za svotu isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja

Radno pravo

Rukovođenje u strateškim trgovačkim društvima

17.09.2018.

Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku su ona u kojima Republika Hrvatska kao dioničar ili udjeličar, osim gospodarskih, ostvaruje i strateške ciljeve

Porezi i financije

Službeni put za vrijeme godišnjeg odmora

12.09.2018.

Za razliku od nemogućnosti poreznog priznavanja izdataka dnevnica, nema zapreka za porezno priznavanje (i nadoknade) svih ostalih izdataka u slučaju da je radnik upućen na službeni put iz mjesta u kojem privremeno boravi za vrijeme godišnjeg odmora