Poslovni svijet

Rodiljne i roditeljske potpore
Rodiljne i roditeljske potpore

Skrbnik maloljetnog djeteta je osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na čuvanje i odgoj pod uvjetom da s njim živi u zajedničkom kućanstvu

Porezna reforma – 4. krug
Porezna reforma – 4. krug

Naknade za podmirivanje troškova korištenja ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kn

Ovo nije fiskalizirani račun!
Ovo nije fiskalizirani račun!

Izdavanje predračuna, ponuda, narudžbi i sličnih dokumenata umjesto fiskaliziranih računa najteži je porezni prekršaj na koji se ne primjenjuje načelo oportuniteta

Izjava o namirenju – potpisati ili ne potpisati?
Izjava o namirenju – potpisati ili ne potpisati?

Izjava s klauzulom da je odštetni zahtjev namiren može se odnositi samo na konkretni specificirani odštetni zahtjev

Osobno uvjetovani otkaz
Osobno uvjetovani otkaz

U sudskoj praksi osnov za osobno uvjetovani otkaz nalazi se u nedostatku potrebnog znanja, sporosti, neurednosti, neusvajanje nove tehnologije, učestala bolovanja koja utječu na proces rada

Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Ukoliko radnik ima status mlade osobe, bez obzira na oslobođenje od obračuna doprinosa na plaću, kod ove isplate isto se ne može primijeniti, odnosno obvezno je obračunati doprinose na plaću

Invalidnost uzrokovana bolešću (rak) nije osnova za isplatu osigurnine
Invalidnost uzrokovana bolešću (rak) nije osnova za isplatu osigurnine

Bolest (rak ) nije događaj koji djeluje izvana na tijelo osigurane osobe, već iznutra, iz samog tijela

Potpore za samozapošljavanje
Potpore za samozapošljavanje

U 2018. godini u programe aktivne politike zapošljavanja uključeno je 36.935 novih osoba

Gubitak zakupnine nije osiguran osiguranjem kućanstva
Gubitak zakupnine nije osiguran osiguranjem kućanstva

Primjer ovog čitatelja pokazuje koliko je potrebno i korisno prije sklapanja ugovora dobro proučiti što se to osigurava i koje su obveze osiguratelja

Skrivljeno ponašanje radnika i posljedice
Skrivljeno ponašanje radnika i posljedice

Poslodavac ima opravdani razlog za otkaz. On je od radnika očekivao i zahtijevao da savjesno ispunjava svoje radne obveze