Porezi i financije

Obračun PDV-a prilikom prodaje nekretnine i primjena prava na izbor oporezivanja

29.03.2019.

Pravo izbora na oporezivanje (tuzemni prijenos porezne obveze) moguće je primijeniti u situaciji kada su otuđitelj i stjecatelj nekretnine porezni obveznici upisani u Registar poreznih obveznika za PDV u Republici Hrvatskoj i stjecatelj nekretnine mora biti porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti na osnovu isporuke na koju se želi primijeniti pravo izbora na oporezivanje

Osiguranje

Bolesti kralježnice nisu nesretan slučaj

20.03.2019.

Kako radim kao građevinski radnik i često na skelama, a posao zahtijeva saginjanje, to mi čini veliku bol i ne mogu obavljati poslove na skeli

Porezi i financije

Naknada za općekorisne funkcije šuma

20.03.2019.

Veliki dio malih poduzetnika od sada je oslobođen ovog nameta koji se često navodio kao primjer nepotrebnih utega nametnutih poduzetnicima

Radno pravo

Privremeno upućivanje radnika u drugu državu

18.03.2019.

Upućeni radnik znači radnik koji u ograničenom vremenskom razdoblju obavlja svoj posao na državnom području države članice koja nije država u kojoj uobičajeno radi

Porezi i financije

Inozemni autobusni prijevoznici - prijava obavljanja usluga u RH na obrascu MCP

13.03.2019.

Od 1. siječnja 2019. godine, sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, inozemni autobusni prijevoznici koji obavljaju uslugu međunarodnog cestovnog prijevoza putnika u RH, obvezni su prije obavljanja navedene usluge podnositi i Prijavu obavljanja navedenih usluga Poreznoj upravi RH, na posebnom Obrascu MCP

Radno pravo

Posljedice nemarnog obavljanja radnih dužnosti

04.03.2019.

Zbog pogrešne instrukcije tužiteljica je banci prouzročila veliku štetu, pa drugostupanjski sud zaključuje da je banka – tuženik imala opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

Porezi i financije

Jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi - PDV

27.02.2019.

Ako prijenos (prodaju) jednonamjenskog vrijednosnog kupona obavlja posrednik, koji djeluje u ime druge osobe, ne smatra se da taj porezni obveznik sudjeluje u isporuci vrijednosnog kupona, te oporezivanju PDV-om podliježe njegova posrednička provizija po trenutno važećoj stopi PDV-a od 25%