Radno pravo

Plaća i radno vrijeme

15.02.2019.

Plaća je bitan element radnog odnosa jer u tom odnosu nema besplatnog rada

Porezi i financije

Vrijednosni kuponi - oporezivanje PDV-om

13.02.2019.

Prema čl. 11.a st. 1. Zakona o PDV-u vrijednosni kupon, u smislu Zakona i Pravilnika o PDV-u, je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga

Porezi i financije

Izmjene Zakona o doprinosima

08.02.2019.

Ukida se obveza plaćanja dva doprinosa na plaću, doprinosa za zapošljavanje (1,7%) i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%), dok se stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%

Porezi i financije

Isplate nerezidentima

02.02.2019.

Ako se primjenom Međudržavnog ugovora porez uopće ne plaća u RH, nerezident može dostaviti i samo Potvrdu o rezidentnosti izdanu od strane inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe te ista vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja

Radno pravo

Radno pravna zaštita trudnica

01.02.2019.

Zaštita trudnica sastoji se od zaštita pri zasnivanju radnog odnosa; zaštita za vrijeme trajanja radnog odnosa i zaštita od prestanka radnog odnosa