Prijavu za prekršaj podnosi nadzorno tijelo (HANFA), kojoj bi se naš čitatelj koji ima navedeni problem, trebao javiti

 

Deset godina sam bio osiguranik po obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti kod osiguratelja X, s kojim sam došao u sukob i sada želim promijeniti osiguratelja, ali on mi traži potvrdu da nisam imao šteta kako bi mi dao popust odnosno bonus. Međutim, osiguratelj X mi ne izdaje tu potvrdu, vjerojatno na sugestiju svog zastupnika koji tako gubi sigurnu proviziju. Kome da se obratim da prisili osiguratelja da mi izda potvrdu...“, S.I.

 

U čl. 22. st.8., propisano je da je osiguratelj, na zahtjev svoga osiguranika, dužan izdati potvrdu o eventualno postavljenim odštetnim zahtjevima trećih osoba na temelju osiguranje od automobilske odgovornosti svog osiguranika. U potvrdi moraju biti navedeni podaci o kretanju odštetnih zahtjeva u posljednjih pet godina trajanja ugovora o osiguranju kod osiguratelja od kojega se traži potvrda (st. 9. navedenog članka ). Osiguratelj je potvrdu obvezan izdati u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva. Odredba o obvezi osiguratelja da izda potvrdu o stanju odštetnih zahtjeva uvedena je u naš sustav Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu iz 2013., kao mjera prilagodbe EU pravu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, točnije, čl. 16. tzv. Šeste direktive o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti. Dakle, radi se o europskom pravu koje je, propisujući obvezu osiguratelja da izda potvrdu, htjelo omogućiti slobodniju utakmicu između osiguratelja i, shodno tome, slobodno mijenjanje osiguratelja od strane osiguranika. U našem Zakonu o obveznim osiguranjima, čl. 63., st. 2. propisana je i sankcija za osiguratelja koji ne postupi po navedenoj odredbi: novčana kazna u iznosu od 1.000 do 5.000 kn, a predviđena je i kazna za odgovornu osobu kod osiguratelja u iznosu od 500 kn do 1.000 kuna.

Prijavu za prekršaj podnosi nadzorno tijelo (HANFA), kojoj bi se naš čitatelj koji ima navedeni problem, trebao javiti.