Ukoliko tuzemni poduzetnik primi poziv na plaćanje predujma za uslugu sajma koji će se održati u drugoj državi članici EU, nema obvezu obračuna PDV-a na tako plaćeni predujam

 

Prisutnost hrvatskih poduzetnika na sajmovima u drugim državama članicama Europske unije predstavlja dobru poslovnu priliku za prezentaciju njihovih proizvoda i usluga, sklapanje novih poslovnih kontakata, direktno ugovaranje novih poslova, usporedbu s međunarodnom konkurencijom, stvaranje novih poduzetničkih ideja i slično.

Uobičajeno je da organizatori sajmova, kako u tuzemstvu, tako i u drugim državama članicama EU i trećim zemljama, zahtijevaju od izlagača uplatu predujma za uslugu sajma prije održavanja sajma.

Ukoliko tuzemni poduzetnik primi poziv na plaćanje predujma za uslugu sajma koji će se održati (mjesto održavanja) u drugoj državi članici EU, temeljem članka 38. Pravilnika o PDV-u, hrvatski porezni obveznik nema obvezu obračuna PDV-a na tako plaćeni predujam.

S obzirom da mjesto održavanja sajma nije u Republici Hrvatskoj, stoga i s aspekta Zakona o porezu na dodanu vrijednost mjesto oporezivanja takvog događaja nije Republika Hrvatska. Navedeno proizlazi iz odredbi članka 21. stavak 1. Zakona o PDV-u i članka 53. Direktive 2006/112: „Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.“

Organizator sajma u drugoj državi članici EU bi po završetku sajma (izvršenoj usluzi)  trebao hrvatskom poreznom obvezniku izdati račun na kojem je obračunan i iskazan PDV države članice EU u kojoj se sajam i održao. Račun za izvršenu uslugu sajma trebao bi također sadržavati podatke o iznosu plaćenog predujma (iznos i datum primitka) te iznos razlike preostale za uplatu.