Osiguranje

Naknada štete za tzv. bagatelne ozljede

17.01.2019.

Pod bagatelnim štetama podrazumijevaju se manje ozljede, ozljede koje ljudi svakodnevno u životu doživljavaju i prema tome ne predstavljaju jaču povredu prava osobnosti, prava na fizičko i duševno zdravlje

Radno pravo

Fleksibilizacija tržišta rada

16.01.2019.

Fleksibilizacija tržišta rada je nastala kao posljedica uvođenja novih tehnologija, automatizacije, kompjuterizacije, robotizacije, pa poslodavci na različite načine reagiraju na „klasične“ oblike rada

Osiguranje

Životno osiguranje „debeljuce“

07.01.2019.

Poznato je da je težina zdravstveno opasan činitelj i kao takav uzrok mnogih bolesti. Zato osiguratelji kod težih osoba postavljaju određene kriterije

Radno pravo

Volontiranja stranaca

02.01.2019.

Volontiranje je sa ciljem od općeg interesa u neprofitne svrhe, aktivnosti nisu plaćene

Porezi i financije

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

19.12.2018.

Obveznici plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna

Radno pravo

Ugovor o dopunskom radu

17.12.2018.

Radnik može sklopiti dva i više ugovora o dopunskom radu s različitim poslodavcima istovremeno ali u granicama koje propisuje Zakon o radu

Porezi i financije

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

13.12.2018.

Općenito se izmjenama i dopunama nastoji na globalnoj razini sprečiti premještanje dobiti te će se onemogućiti odnosno obeshrabriti premještanje dobiti ostvarene na području Republike Hrvatske na područje neke druge države