Poslovni svijet

Šteta od „trimera“ – kako se zaštititi?
Šteta od „trimera“ – kako se zaštititi?

Naši građani i gradske vlasti su se razmahali trimerima. Ima ih svuda. Uz svaku cestu. Naravno, Već ima i slučajeva oštećenja vozila

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima
Izmjene Zakona o trgovačkim društvima

Napušta se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra te se ono upisuje tek kao evidencijski podatak u sudskom registru, osim za djelatnosti koje se mogu obavljati samo na temelju neke suglasnost, dozvole i slično. To znači da prilikom neke buduće promjene ili dopune djelatnosti više neće biti potrebno mijenjati akt o osnivanju

Zabrana konkurencije s poslodavcem
Zabrana konkurencije s poslodavcem

Radnik je tužio poslodavca zbog neplaćanja ugovorene naknade zbog konkurencije

Hoće li osiguratelj platiti ako sam imao više uzastopnih šteta?
Hoće li osiguratelj platiti ako sam imao više uzastopnih šteta?

Osiguratelj ne može odbiti isplatu novonastale štete niti umanjiti njezin iznos samo zato što je osiguranik već prije imao po istom ugovoru jednu ili više šteta

Zabrana otkaza ugovora o radu u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti
Zabrana otkaza ugovora o radu u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Dok je radnik još radio obolio je od Sclerosis multiplex

Važno je kada je osigurani slučaj nastao, a ne kad je prijavljen nastanak
Važno je kada je osigurani slučaj nastao, a ne kad je prijavljen nastanak

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava osiguraniku viši standard zdravstvene zaštite odnosno veći opseg prava u odnosu na standard i prava koja ima po obveznom zdravstvenom osiguranju

Sitni inventar
Sitni inventar

Kada evidentiramo imovinu u poslovnim knjigama, kao kriterij za razvrstavanje uzima se isključivo vijek uporabe (neovisno o vrijednosti). Sva imovina za koju se očekuje da će biti u upotrebi dulje od jedne godine treba se evidentirati kao dugotrajna imovina

Mogu li stvari u garaži osigurati ugovorom o osiguranju kućanstva?
Mogu li stvari u garaži osigurati ugovorom o osiguranju kućanstva?

Kako mi je stan malen iznajmio sam i garažu u istoj zgradi i u njoj držim također stvari potrebne kućanstvu. Zanima me da li su mi u toj garaži osigurane stvari po postojećoj polici osiguranja kućanstva ili ih moram posebno osigurati?

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Prosjek isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca utvrđuje se od bruto plaće isplaćene radniku za redoviti rad, a u izračun je potrebno uključiti sva primanja u novcu i naravi koja su predstavljala plaćanje za rad

Nadležnost radničkog vijeća pred sudom
Nadležnost radničkog vijeća pred sudom

Radničko vijeće mogu birati radnici kod poslodavca koji zapošljava više od dvadeset zaposlenih