Isplatom osigurnine po policama osiguranja od posljedica nesretnog slučaja osiguratelj ne stječe pravo potraživanja isplaćenih iznosa osigurnine od odgovornog poslodavca

 

„Stradao sam na poslu pavši sa skele visoke šest metara. Za pad je odgovoran moj poslodavac prema nalazu inspekcije rada. Pretrpio sam lom jedne noge i nekoliko rebara. Rehabilitacija je još uvijek u tijeku. Interesira me mogu li od poslodavca tražiti naknadu pretrpljene štete i isto tako naknadu po policama osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, od kojih je jednu zaključio poslodavac, a drugu sam zaključio ja, a imam i policu  životnog osiguranja... te da li će osiguratelj koji mi isplati po tim policama teretiti moga poslodavca, kojemu se ne bih htio zamjeriti ...“, O.R.

 

Problem koji spominje naš čitatelj jeste problem kumuliranja prava na naknadu štete od štetnika i prava na isplatu osigurnine po policama osiguranja od nesretnog slučaja. Načelno, taj problem je riješen odredbom čl. 972. Zakona o obveznim odnosima, koji u st. 2. Kaže: „Pravo na naknadu štete od treće  osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja pripada osiguraniku, odnosno korisniku nezavisno od njegova prava na osigurani iznos“.

To znači da osiguranik (ako je ujedno i korisnik) ima pravo na isplatu osigurnine ugovorene po ugovoru o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, i to po svim ugovorima (policama osiguranja) koje je sklopio kod jednog istog ili kod različitih osiguratelja, i pravo na naknadu štete od štetnika – osobe odgovorne za nastalu štetu.

Dakle, kumuliranje prava na naknadu štete i prava na isplatu osigurnine po policama osiguranja od nesretnog slučaja dopušteno je. Ovo opće pravilo iz spomenutog članka Zakona o obveznim odnosima, u konkretnom slučaju našega čitatelja, traži dvije opaske:

 1) pravo na naknadu štete od poslodavca ne može kumulirati s pravom na isplatu osigurnine po ugovoru o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja koji je sklopio poslodavac, ako je to osiguranje od posljedica nesretnog slučaja poslodavac ugovorio kao ugovor o osiguranju od odgovornosti;

2) po čistoj polici osiguranja života ne postoji pravo na isplatu osigurnine zbog nastale invalidnosti, ako uz životno osiguranje nije ugovoreno (kao dopunsko) i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja s točno određenim iznosom osigurnine za slučaj smrti odnosno invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja. Isplatom osigurnine po policama osiguranja od posljedica nesretnog slučaja osiguratelj ne stječe pravo potraživanja isplaćenih iznosa osigurnine od odgovornog poslodavca (čl. 972., st.1. Zakona o obveznim odnosima), pa je glede toga strah našeg čitatelja da će se zamjeriti poslodavcu neopravdan.