Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca isplaćuju se na temelju vjerodostojne dokumentacije i do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak još nije bio stupio niti na sangu, a Porezna uprava je već izdala službenu uputu vezanu za isti u kojoj se detaljnije obrazlaže svaka od promjena.

Među zanimljivije naknade spada naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. Ista se može isplatiti do visine stvarnih izdataka. Kako bi poslodavac naknadu mogao isplaćivati, mora posjedovati vjerodostojnu dokumentaciju – odluku o isplati naknade, uplatnicu i/ili ugovor te izjavu radnika da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi tko i u kojem iznosu troška te je li kod drugog (bivšeg) poslodavca u toj godini već ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu. Također, radnik mora dostavljati poslodavcu izjave u slučaju promjena troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje trošak po ovoj naknadi.

Naknada se mora uplatiti na račun radnika i ne može uključivati dodatne programe koji se posebno naplaćuju.

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca isplaćuju se također na temelju vjerodostojne dokumentacije i do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem.

Naknada se može ostvariti na tri načina. Prvi od načina je da poslodavac ugovori smještaj s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove direktno.

Drugi način je da radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj, a poslodavac isplaćuje naknadu troškova smještaja na račun radnika. Pri tome poslodavac mora donijeti odluku o isplati naknade te u svojoj poslovnoj dokumentaciji zadržati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun koji glasi na radnika). Trošak smještaja ne uključuje stavke koje se uobičajeno ne pripisuju tim troškovima (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično).

Treći način je da je smještaj organiziran kod samog poslodavca te se u tom smislu za radnika smatra kao neoporezivi primitak u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Za sve prethodno opisane neoporezive primitke potrebno je dostaviti adekvatne JOPPd obrazce do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge ostvarene u prethodnom mjesecu.