Paušalna naknada za troškove prehrane, naknada za troškove smještaja radnika ako je radnik sam sklopio ugovor o najmu i naknada za troškove redovne skrbi djece, nisu zaštićene od ovrhe

 

Najnovijim Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu početkom rujna, upoznali smo se s proširenom listom neoporezivih primitaka, a Porezna uprava već je dala i dodatna tumačenja za iste. No, međutim, kakav je status takvih isplata, gledano sa strane ovršnih propisa?

Za razliku od regresa, dnevnica ili jubilarnih naknada, koji se mogu isplaćivati i u gotovini, paušalna naknada za troškove prehrane, naknada za troškove smještaja radnika ako je radnik sam sklopio ugovor o najmu i naknada za troškove redovne skrbi djece, moraju se isplaćivati direktno radniku i to na njegov račun.

Ovršni zakon, koji regulira ovakva pitanja, propisuje da se na zaštićeni račun smiju uplatiti samo ona primanja koja su po ovršnom ili kakvom posebnom zakonu izuzeta od ovrhe. Kako prethodno nabrojena primanja nisu izuzeta od ovrhe po niti jednom članku zakona, proizlazi da se ne mogu isplaćivati na zaštićeni račun, već isključivo na redovni (blokirani) račun radnika.

U slučaju kada nema blokade računa već se ovrha provodi samo na plaći radnika, poslodavac radniku dio plaće koji je izuzet od ovrhe i sva ostala, prethodno nabrojena, primanja koja nisu plaća uplaćuje na njegov redovni (neblokirani) račun, a ovršivi dio plaće se isplaćuje ovrhovoditelju do namirenja potraživanja iz ovršne isprave.

U slučaju kada radnik ima otvoren samo zaštićeni račun, dakle, ne provodi se istodobno i ovrha na plaći tog radnika, već samo ovrha po računima (ovrha koju provodi Fina), poslodavac će zaštićeni dio plaće i druga primanja izuzeta od ovrhe isplatiti radniku na zaštićeni račun, a ovršivi dio plaće i primanja iz radnog odnosa koja nisu izuzeta od ovrhe uplaćivati na redovni (blokirani) račun, uključujući dakle i prethodno nabrojene „nove“ neoporezive primitke.

Na redovni (blokirani) račun, „novi“ neoporezivi primitci ispaćuju se i u slučaju kada poslodavac provodi ovrhu na plaći radnika i istodobno su mu blokirani računi jer se provodi i ovrha po računima. Zaštićeni dio plaće i druga primanja izuzeta od ovrhe i dalje se radniku isplaćuju na zaštićeni račun, dok će se ovršivi dio plaće isplaćivati ovrhovoditelju koji provodi ovrhu na plaći do namirenja potraživanja iz ovršne isprave. Ostala primanja iz radnog odnosa koja nisu plaća te nisu izuzeta od ovrhe uplaćuju se na redovni (blokirani) račun.

Generalni zaključak je da paušalna naknada za troškove prehrane, naknada za troškove smještaja radnika ako je radnik sam sklopio ugovor o najmu i naknada za troškove redovne skrbi djece, nisu zaštićene od ovrhe.