Obvezi revizije podliježu i godišnji pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva

 

 

Obveza revizije godišnjih financijskih izvještaja propisana je odredbama članka 20. Zakona o računovodstvu. Također istim zakonom, u članku 5. i članku 6., propisani su kriteriji za razvrstavanje poduzetnika na: mikro, male, srednje  i velike poduzetnike te razvrstavanje na male, srednje i velike grupe poduzetnika.

 

Zakonskoj obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji (pojedinačni i konsolidirani) financijski izvještaji subjekata od javnog interesa, velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa, poduzetnici koji su matična društva velikih i srednjih grupa, pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društva i društva s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji (2018. godina za utvrđivanje obveze revizije 2019. godine) prelaze pokazatelje u barem dva od slijedeća tri uvjeta:

  1. iznos ukupne aktive 15.000.000 kuna,
  2. iznos prihoda 30.000.000 kuna,
  3. prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25.

 

Također, ukoliko nisu obveznici revizije sukladno iznad navedenim odredbama, obvezi revizije podliježu i godišnji pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva.

 

Člankom 41. Zakona o reviziji propisano je da  skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije do 30. rujna godine na koju se revizija odnosi, stoga je 30.09.2019. godine krajnji rok za imenovanje revizorskog društva za zakonsku reviziju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu.

 

Navedene odredbe Zakona o reviziji koje se odnose na organe upravljanja u trgovačkim društvima na odgovarajući način primjenjuju se i na organe upravljanja u neprofitnim organizacijama i drugim institucijama koje su obveznici zakonske revizije odnosno uvida u financijske izvještaje.

Za sve neprofitne organizacije koje su za 2018. godinu imale ukupne prihode od 3.000.000 kn do uključivo 10.000.000 kn financijski izvještaji podliježu revizorskom uvidu, dok financijski izvještaji neprofitnih organizacija koje su imale za isto razdoblje ukupne prihode iznad 10.000.000 kuna podliježu reviziji financijskih izvještaja.

Kod donošenja konačne odluke o odabiru revizorskog društva svakako sugeriramo da uz ponuđeni iznos naknade i znanje, neovisnost, etičnost i profesionalno iskustvo revizora budu dodatni bitni kriteriji koji su uzeti u razmatranje.