Kad je spomenuo amortizaciju, osiguratelj je vjerojatno mislio na to da će račun ovlaštenog servisa biti veći od vrijednosti vozila

 

„Imao sam nezgodu za koju je kriv vozač osiguran kod osiguratelja X. Oštećeno je moje vozilo Mercedes, star deset godina. Prijavio sam štetu osiguratelju X i zatražio da vozilo popravim u ovlaštenom servisu, jer jedino na to pristajem i tamo mi je vozilo servisirano od početka. Osiguratelj mi je odgovorio da će, ako idem u taj servis, od računa odbiti amortizaciju vozila, što bi značilo da će mi platiti oko 50% iznosa računa ovlaštenog servisa...“, L.H.

 

Osiguratelj je obvezan oštećenome naknaditi potpunu štetu koju trpi zbog prometne nesreće koju je skrivio osigurateljev osiguranik. Gornja granica osigurateljeve obveze jeste tržišna vrijednost oštećenog vozila na dan štetnog događaja. Kad je spomenuo amortizaciju, osiguratelj je vjerojatno mislio na to da će račun ovlaštenog servisa biti veći od vrijednosti vozila. U tom slučaju osiguratelj bi obračunao tzv. ekonomsku totalnu štetu, po formuli: tržna vrijednost oštećenog vozila na dan nezgode umanjena za tržnu vrijednost spašenih dijelova (ostaci vozila).

Račun servisa u ovoj kombinaciji nije bitan, osim kao dokaz da troškovi popravka vozila premašuju njegovu tržnu vrijednost i da osiguratelj ima pravo obračunati totalnu štetu. No, ako bi račun popravka iznosio manje od tržne vrijednosti oštećenog vozila na dan nezgode, osiguratelj ne bi imao pravo na odbijanje amortizacije za stare dijelove koje je servis zamijenio novim dijelovima. Ovaj problem, problem razlike vrijednosti starih zamijenjenih dijelova i vrijednosti novougrađenih dijelova stalno se javlja u odnosima oštećenoga i (nekih) osiguratelja. Preteže stajalište sudske prakse i većeg dijela osiguratelja da se kod starijih vozila amortizacija s pravom odbija samo kod dijelova kao što su gume, cerade, baterije i sl. Naime, teoretski, oštećeni bi imao pravo na ugradnju dijelova koji odgovaraju vrijednosti starih dijelova, a to znači da bi morao tražiti stare dijelove na tržištu rabljenih dijelova. To tržište kod nas ne postoji i oštećeni se nije dužan izlagati velikom trudu traženja starih rabljenih dijelova kako bi ih ugradio umjesto oštećenih. Stoga bi bilo dobro da L.H. , prije početka popravka, s osigurateljem raščisti što to znači da će mu odbiti amortizaciju, ako se oštećeni odluči na popravak u službenom servisu. Naravno, vodeći računa o gore navedenome.