Postoji i jedan zaboravljeni način imenovanja korisnika, pogotovo kad se raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti

 

Dobrostojeći sam obrtnik i htio bih djeci ostaviti nešto iza svoje smrti. Ulaganje u banku se ne isplati, jer su kamate nula, a ulaganje u dionice i slično na burzi nije za mene, jer ne znam te poslove. Nije mi dobro ni kupovanje nekretnina, jer su sada dosta skupe i te cijene se vjerojatno neće održati, a bojim se i uvođenja poreza na nekretnine. Palo mi je napamet da sklopim dobro životno osiguranje i da korist toga u slučaju moje smrti ima jedan moj sin, a drugoj dvojici ću ostaviti imanje i obrt. Kako mi je to najsigurnije i najjednostavnije napraviti?“, D.P.

 

Pred našim čitateljem je vrlo lagan zadatak: sklopit će ugovor o osiguranju života za slučaj svoje smrti i korist iz ugovora namijeniti sinu kojemu želi ostaviti osigurninu. Iznos osigurnine ovisi i o visini premije koju želi i može plaćati za životno osiguranje. Samo imenovanje sina za korisnika može se obaviti već kod potpisa ponude osiguranja, odnosno kod potpisa police životnog osiguranja. Ako je pak u dvojbi kojega sina imenovati za korisnika osiguranja, može imenovanje ostaviti za kasnije i potom posebnim pismenom imenovati odabranog sina za korisnika i o tome obavijestiti osiguratelja s kojim je sklopio ugovor o osiguranju života. A postoji i jedan zaboravljeni način imenovanja korisnika, pogotovo kad se raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti. Taj način je – oporuka (čl. 981., st.1. Zakona o obveznim odnosima). U oporuci, koju ionako namjerava sastaviti, D.P. će svoga odabranog sina imenovati korisnikom iz ugovora o osiguranju. To imenovanje je dakle inkorporirano u oporuku, koju će sastaviti kao vlastoručnu, ili će je potpisati pred javnim bilježnikom. Može je ostaviti i na čuvanje kod javnog bilježnika. Imenovani sin u oporuci ne mora ni znati da je imenovan za korisnika životnog osiguranja. U slučaju smrti obavijestit će ga javni bilježnik, a on će se osiguratelju legitimirati kao korisnik predočavanjem (kopije) oporuke i zatražiti isplatu osigurnine...