Najviše ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada u dosadašnjoj praksi poslodavaca u državama Europe bilo je sklopljeno za obavljanje poslova kod kuće radnika

 

          Poslodavac može s radnikom sklopiti ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, shodno odredbama članka 17. Zakona o radu. i ovdje važe i primjenjuju se odredbe Zakona, da ugovor o radu mora biti u pisanom obliku; da pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu mora biti izdana u pisanom obliku i druge odredbe o ugovoru o radu.

          Izdvojeno mjesto rada je obavljanje poslova kod kuće radnika ili drugi prostor „koji nije prostor poslodavca“.

          Najviše ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada u dosadašnjoj praksi poslodavaca u državama Europe bilo je sklopljeno za obavljanje poslova kod kuće radnika. Radilo se o poslovima koji se mogu obavljati bez posebnog nadzora o korištenju radnog vremena i odmora, pomoć drugih osoba, a gdje je rezultat rada bio mjerljiv (u svakom pogledu po kvantitetu i kvalitetu rada). To je slično, ali nije isto što i „kućna radinost“. Ranije su to bile zanatske usluge, dorada proizvoda, kooperantski poslovi različitih vrsta, a sada prevladavaju intelektualne usluge u informatici, u prevođenju i druge. I budućnost im je naklonjena.

          Sadržaj ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada je propisan i odnosi se na ove podatke:

 1. Ugovorene strane (poslodavac i radnik): sa podacima iz registra za poslodavce pravne osobe, iz obrtnog i drugog registra, a za radnika oni podaci koji su potrebni za vođenje propisanih evidencija o radniku;
 2. Mjesto i dan sklapanja ugovora o radu;
 3. Naziv (ime) ugovora: ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada;
 4. Radni odnos: neodređeno ili određeno radno vrijeme;
 5. Izdvojeno mjesto rada: kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, sa točnim (preciznim) podacima;
 6. Radno mjesto (npr. tokar, informatičar, itd.) koje se sastoji od ovih poslova i zadataka: ---------------------------- (navesti opis i popis);
 7. Dan kada će radnik „otpočeti“ s radom;
 8. Odmor: godišnji i trajanje;
 9. Otkazni rokovi: za poslodavca, odnosno za radnika (može se uputiti na odredbe Zakona o radu);
 10. Osnovna plaća: mjesečno______ kuna, bruto; dodaci za osnovnu plaću; otežani uvjeti rada_____; rad noću_____; nedjelja i rad blagdanom_____; vrijeme isplate____; mjerenje rezultata rada______;
 11. Trajanje redovitog radnog tjedna: 40 sati;
 12. Nazočnost radnika na mjestu rada: dani, sati („od do“);
 13. Nadzor nad radom radnika obavlja se ovako:__________. Nadzor se vrši u radne dane i propisane (ugovorene) sate nazočnosti, a sadrži ovaj nadzor:___________________ . Vrši se (npr. jednom tjedno):__________ . Kontrola kvalitete i kvantitete rezultata rada vrši se ovako:________________ (tko obavlja, kada i kako);
 14. Sredstva rada:_______________ (navesti) i kome pripadaju ____________ (navesti) sa točnim oznakama. Ako sredstva rada pripadaju radniku za njihovo korištenje poslodavac plaća naknadu ovako: ___________ (koliko i kada). U tom slučaju radnik je dužan redovito održavati strojeve.
 15. Poslodavac se obvezuje redovito i uredno snabdijevati radnika s:___________ (navesti: repromaterijal, potrošni i drugi materijal potreban za ugovoreni rad i rezultate rada);
 16. Poslodavac snosi troškove električne energije prema posebnom brojilu (i normi), te ove troškove: voda, čišćenje, osiguranje itd.);
 17. Poslodavac snosi troškove stručnog osposobljavanja ovako:___________ (navesti iznose i svrhu);
 18. Potpisi poslodavca i radnika i uručenje ugovora .

Ovaj ugovor o radu garantira plaću koja je jednaka plaći radnika koji radi u prostorijama poslodavca na istim poslovima, a ne može se sklopiti za opasne i štetne poslove koji zahtijevaju posebnu zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.