Sve do pred par godina šteta na vozilu koju je pretrpio vozač koji ga je imao u leasingu krivnjom drugog vozača koji je upravljao vozilom koje je u leasingu kod istog poduzeća – nije bila pokrivena obveznim osiguranjem

 

„Imao sam sudar za koji je kriv vozač koji je upravljao vozilom u leasingu kod pod. X, a moje vozilo sam uzeo u leasing kod istog poduzeća.Prijavio sam slučaj osiguratelju kod kojega je osigurano vozilo krivca, ali još nemam rješenja... Navodno su takve štete nepokrivene osiguranjem, jer je vlasnik oba vozila leasing poduzeće...“,C.I.

 

Sve do pred par godina šteta na vozilu koju je pretrpio vozač koji ga je imao u leasingu krivnjom drugog vozača koji je upravljao vozilom koje je u leasingu kod istog poduzeća – nije bila pokrivena obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti.

Obrazloženje takvog stanja pravdalo se činjenicom da su oba vozila u istom vlasništvu, a da nitko ne može odgovarati sam sebi za štetu koju sam uzrokuje. Dakle, osoba koja je imala vozilo u leasingu nije bila treća osoba, jer je vlasnik i njegovog i štetnikovog vozila isti – leasing poduzeće.

Međutim, nakon dosta duge rasprave o toj temi, koja se ticala velikog broja osoba koje su nabavljale vozila u leasing društvima i koje su ostajale bez naknade štete, zakonodavac je donio izmjene, odnosno dopunu čl. 22. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, po kojoj „Trećom osobom ...smatra se i primatelj leasinga koji je ugovaratelj osiguranja i korisnik vozila, a nije odgovoran za prometnu nesreću u kojoj mu je prouzročena šteta od vozila istoga davatelja leasinga“.

Prema toj odredbi, naš čitatelj jeste treća osoba i ima pravo na naknadu pretrpljene štete na svom vozilu, ali mora ispuniti tri uvjeta: 1) da je on ugovaratelj osiguranja vozila koje drži u leasingu (što dokazuje policom osiguranja), 2) da je on korisnik vozila (što dokazuje bilješkom unesenoj u prometnoj knjižici) i 3) da on nije kriv za nastalu nesreću (i štetu).