Ugovorila sam potpuno kasko osiguranje s rizikom od krađe. Nakon prijavljene štete na braniku koja je nastala prilikom parkiranja u garažu, odštetni zahtjev mi je odbijen uz obrazloženje kako je pravno neosnovan iz razloga što su na braniku postojala ranija oštećenja koja su već tada zahtijevala zamjenu branika. Smatram kako sam ispunila sve uvjete ugovora, platila potpuno kasko osiguranje te da u polici nigdje nije navedeno kako je branik dio koji nije osiguran s obzirom na njihovu procjenu kako je prije sklapanja police taj dio bio za zamjenu.

 

Šteta koja je nastala prije sklapanja ugovora o kasko osiguranju nije pokrivena osiguranjem. Dakle, ako je branik oštećen prije - nemate pravo na zamjenu istoga. Osiguravajuća kuća mora dokazati da se radi o oštećenju koje je postojalo prije sklapanja ugovora o kasko osiguranju.