Nikakva najava da osiguratelj neće prihvatiti otkaz koji je dan u roku nema pravnog učinka, jer je odredba Zakona prinudne prirode


Imam osiguranje od požara i nevremena vikendice u P. kod osiguratelja X. Nedavno je bila jaka bura koja mi je srušila dimnjak, a osiguratelj mi je lijepo odbio isplatiti odštetu, uz obrazloženje da je dimnjak „nestručno izveden“. Nisam zadovoljan i želim raskinuti ugovor s tim osigurateljem. Na polici, koliko vidim, nema označenog roka isteka osiguranja, nego samo „premija dospijeva 30. svibnja“ bez navođenja godine. Kako i kad mogu raskinuti taj ugovor, jer mi zastupnik osiguratelja zadužen za P. govori da ugovor neću moći raskinuti...?“A.O.


Ugovor o osiguranju sklopljen na neodređeno vrijeme možete raskinuti tako da osiguratelju pošaljete pismeno obavijest (najbolje preporučeno, radi dokaza o postupanju u skladu sa Zakonom) da raskidate ugovor s danom dospijeća premije. Pismo morate poslati osiguratelju najkasnije tri mjeseca prije toga datuma. Dakle, obavijest možete poslati najkasnije 30. veljače 2020.g. Sve to lijepo piše u čl. 946., st. 2., Zakona o obveznim odnosima /Narodne novine br. 35/2005.,41/08, 125/11, 78/15 i 29/18/. U istom članku, st. 4. stoji odredba da se ugovorom o osiguranju ne može isključiti pravo svake stranke da raskine, odnosno otkaže, ugovor o osiguranju na način kako je propisano st. 2. članka 946. Zakona. Shodno tome, nikakva najava da osiguratelj neće prihvatiti otkaz koji je dan u roku nema pravnog učinka, jer je odredba Zakona prinudne prirode.