„Imam kod osiguratelja X sklopljeno dodatno zdravstveno osiguranje po kojemu imam i pravo na godišnji sistematski pregled. Zatražio sam pregled, termin je bio ugovoren u  ustanovi X., ali su  mi zbog početka ove korona krize termin do daljnjega otkazali. U međuvremenu mi je isteklo dodatno osiguranja. Hoću li imati pravo na onaj propušteni sistematski pregled, jer novo osiguranje nisam sklopio...,“ A.I. Zdravstveno osiguranje spada u vrstu imovinskih osiguranja, pa se na odnose iz toga ugovora primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na osiguranje imovine. Prema odredbi čl. 234., st.1. toga Zakona, tražbine ugovaratelja osiguranja i osiguranika zastarijevaju u roku od tri godine, računajući od „ prvog dana  poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala“.

Istina, ova situacija oko korona krize poremetila je mnoge stvari, suprotno želji i volji i osiguratelja i osiguranika. Međutim, svoje pravo na sistematski pregled moći ćete ostvariti u gore spomenutom roku od tri godine, s tim što vam taj rok počinje teći tek od 1.1. 2021.g. Naravno, korektno je da budete u vezi sa svojim osigurateljem koji će vam, čim bude moguće, izvršiti obvezu organiziranja i plaćanja sistematskog pregleda, sukladno ugovoru koji je istekao.