Kod pojedinih gospodarskih subjekata pandemija je dovela u pitanje sposobnost nastavka poslovanja.  Značajna nesigurnost koja utječe na sposobnost subjekta da nastavi poslovanje mora se objaviti u financijskim izvještajima


U 2020. godini Hrvatsku i većinu ostalih zemalja zahvatila je pandemija virusa COVID-19. Pandemija je značajno utjecala na poslovanje različitih subjekata te je nedvojbeno ostavila posljedice na cjelokupno gospodarstvo. Utjecala je i na finacijske izvještaje na dan 31. prosinca 2019. čija je izrada prolongirana.  Kod sastavljanja financijskih izvještaja za 2019. godinu posebnu pažnju treba obratiti na vremensku neograničenost poslovanja te na događaje nakon datuma bilance koji zahtjevaju usklađenje ili objavu.

Vezano za financijske izvještaje za 2019. godinu, pandemiju promatramo kao događaj koji je nastupio nakon datuma bilance te je ključno procijeniti radi li se o događaju koji zahtijeva prepravljanje financijskih izvještaja na dan 31. prosinca 2019. godine. Međunarodnim računovodstvenim standardom 10 – Događaji nakon datuma bilance te Hrvatskim standardom financijskog izvještavanja 4 – Događaji nakon datuma bilance definirane su potrebne objave u financijskim izvještajima. Iako se virus pojavio potkraj 2019. godine, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju 11. ožujka 2020. godine pa taj događaj ne bi trebao zahtjevati uskladu bilančnih pozicija, ali zahtjeva objavu kao bilješka o događajima nakon datuma bilance.

Također, kod pojedinih gospodarskih subjekata pandemija je dovela u pitanje sposobnost nastavka poslovanja.  Značajna nesigurnost koja utječe na sposobnost subjekta da nastavi poslovanje mora se objaviti u financijskim izvještajima. Uprava bi sukladno odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda  1 - Prezentiranje financijskih izvještaja do datuma izdavanja financijskih izvještaja trebala procijeniti sposobnost vremenske neograničenosti poslovanja, odnosno mogućnost poslovanja od najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilance ili nakon datuma kada će financijski izvještaji biti usvojeni.