Porezi i financije

Otpremnina

23.07.2019.

Sukladno odredbama Zakona, otpremnina se ne može odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne (bruto!) plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca

Porezi i financije

Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

10.07.2019.

Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

Porezi i financije

Apartmani, kuće za odmor, plovila i zrakoplovi

28.06.2019.

Činjenica da je osnovno sredstvo u potpunosti amortizirano ne znači da moramo prestati pratiti prihode jer bez obzira što ne postoje troškovi amortizacije, neostvarenje uvjeta iz Zakona o porezu na dobit znači nepriznavanje pripadajućih ostalih troškova

Porezi i financije

Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo

28.06.2019.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva se primjenjuje na sve pravne i fizičke osobe iz ove djelatnosti, bez obzira što većina poslodavaca nije izravni potpisnik ovog ugovora

Porezi i financije

Naknadni popusti i zalihe

12.06.2019.

Najčešće naknadne popuste priznajemo u trenutku njihovog odobrenja od strane dobavljača, no ono što može odrediti trenutak njihova iskazivanja je i vjerojatnost odobravanja

Porezi i financije

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima

15.05.2019.

Napušta se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra te se ono upisuje tek kao evidencijski podatak u sudskom registru, osim za djelatnosti koje se mogu obavljati samo na temelju neke suglasnost, dozvole i slično. To znači da prilikom neke buduće promjene ili dopune djelatnosti više neće biti potrebno mijenjati akt o osnivanju

Porezi i financije

Sitni inventar

01.05.2019.

Kada evidentiramo imovinu u poslovnim knjigama, kao kriterij za razvrstavanje uzima se isključivo vijek uporabe (neovisno o vrijednosti). Sva imovina za koju se očekuje da će biti u upotrebi dulje od jedne godine treba se evidentirati kao dugotrajna imovina

Porezi i financije

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

30.04.2019.

Prosjek isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca utvrđuje se od bruto plaće isplaćene radniku za redoviti rad, a u izračun je potrebno uključiti sva primanja u novcu i naravi koja su predstavljala plaćanje za rad