Porezi i financije

Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU
Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU

Ukoliko tuzemni poduzetnik primi poziv na plaćanje predujma za uslugu sajma koji će se održati u drugoj državi članici EU, nema obvezu obračuna PDV-a na tako plaćeni predujam

Najavljene izmjene u Zakonu o porezu na dobit
Najavljene izmjene u Zakonu o porezu na dobit

Prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12% podiže se s 3 milijuna kuna na 7,5 milijuna kuna

Najavljene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Najavljene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Za one obveznike koji imaju potrebu izdavanja pratećih dokumenata, najavljene Zakonske izmjene nameću obvezu fiskalizacije i pratećih dokumenata i fiskalizaciju samog računa

Novi neoporezivi primici i ovrhe
Novi neoporezivi primici i ovrhe

Paušalna naknada za troškove prehrane, naknada za troškove smještaja radnika ako je radnik sam sklopio ugovor o najmu i naknada za troškove redovne skrbi djece, nisu zaštićene od ovrhe

Rok za imenovanje revizorskog društva i obveza revizije za 2019. godinu
Rok za imenovanje revizorskog društva i obveza revizije za 2019. godinu

Obvezi revizije podliježu i godišnji pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva

Neoporeziva naknada za troškove skrbi djece i naknada za troškove smještaja radnika
Neoporeziva naknada za troškove skrbi djece i naknada za troškove smještaja radnika

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca isplaćuju se na temelju vjerodostojne dokumentacije i do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

Isplata plaće izvan rokova
Isplata plaće izvan rokova

Ukoliko poslodavac plaću ne uspije isplatiti u rokovima, dužan je radniku do kraja mjeseca dostaviti obračun plaće koju mu je bio dužan isplatiti, a isti dokument je i ovršna isprava

Porezna reforma – 4. krug
Porezna reforma – 4. krug

Naknade za podmirivanje troškova korištenja ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kn

Ovo nije fiskalizirani račun!
Ovo nije fiskalizirani račun!

Izdavanje predračuna, ponuda, narudžbi i sličnih dokumenata umjesto fiskaliziranih računa najteži je porezni prekršaj na koji se ne primjenjuje načelo oportuniteta

Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Ukoliko radnik ima status mlade osobe, bez obzira na oslobođenje od obračuna doprinosa na plaću, kod ove isplate isto se ne može primijeniti, odnosno obvezno je obračunati doprinose na plaću