Porezi i financije

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Prosjek isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca utvrđuje se od bruto plaće isplaćene radniku za redoviti rad, a u izračun je potrebno uključiti sva primanja u novcu i naravi koja su predstavljala plaćanje za rad

Isplata dobiti
Isplata dobiti

Kod isplate oporezive dividende/dobiti obvezno je podnošenje Obrasca JOPPD na dan isplate ili sljedeći radni dan, dok je kod isplate neoporezive dividende/dobiti dovoljno podnijeti obrazac do 15. idućeg mjeseca, s propisanim oznakama

Obračun PDV-a prilikom prodaje nekretnine i primjena prava na izbor oporezivanja
Obračun PDV-a prilikom prodaje nekretnine i primjena prava na izbor oporezivanja

Pravo izbora na oporezivanje (tuzemni prijenos porezne obveze) moguće je primijeniti u situaciji kada su otuđitelj i stjecatelj nekretnine porezni obveznici upisani u Registar poreznih obveznika za PDV u Republici Hrvatskoj i stjecatelj nekretnine mora biti porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti na osnovu isporuke na koju se želi primijeniti pravo izbora na oporezivanje

Naknada za općekorisne funkcije šuma
Naknada za općekorisne funkcije šuma

Veliki dio malih poduzetnika od sada je oslobođen ovog nameta koji se često navodio kao primjer nepotrebnih utega nametnutih poduzetnicima

Inozemni autobusni prijevoznici - prijava obavljanja usluga u RH na obrascu MCP
Inozemni autobusni prijevoznici - prijava obavljanja usluga u RH na obrascu MCP

Od 1. siječnja 2019. godine, sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, inozemni autobusni prijevoznici koji obavljaju uslugu međunarodnog cestovnog prijevoza putnika u RH, obvezni su prije obavljanja navedene usluge podnositi i Prijavu obavljanja navedenih usluga Poreznoj upravi RH, na posebnom Obrascu MCP

Plaćanja doprinosa poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika
Plaćanja doprinosa poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika

Poslodavac može radniku za vrijeme neplaćenog dopusta za to razdoblje obračunati doprinose primjenom najniže mjesečne osnovice

Jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi - PDV
Jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi - PDV

Ako prijenos (prodaju) jednonamjenskog vrijednosnog kupona obavlja posrednik, koji djeluje u ime druge osobe, ne smatra se da taj porezni obveznik sudjeluje u isporuci vrijednosnog kupona, te oporezivanju PDV-om podliježe njegova posrednička provizija po trenutno važećoj stopi PDV-a od 25%

Pretvorba potraživanja vlasnika u kapitalne rezerve
Pretvorba potraživanja vlasnika u kapitalne rezerve

Osim odricanja u korist prihoda, vlasnik društva može svoja potraživanja pretvoriti i u kapital i to pretvorbom istih u kapitalne rezerve ili upisani kapital

Vrijednosni kuponi - oporezivanje PDV-om
Vrijednosni kuponi - oporezivanje PDV-om

Prema čl. 11.a st. 1. Zakona o PDV-u vrijednosni kupon, u smislu Zakona i Pravilnika o PDV-u, je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga

Izmjene Zakona o doprinosima
Izmjene Zakona o doprinosima

Ukida se obveza plaćanja dva doprinosa na plaću, doprinosa za zapošljavanje (1,7%) i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%), dok se stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%