31.07.2019.

Službeni put vanjskih suradnika

Piše: Marin Mijolović, ovlašteni revizor www.medicom-revizija.hr

Ukoliko vanjski suradnik upućen na službeni put ostvaruje naknadu za poslove koje obavlja za potrebe neprofitne organizacije, tada neprofitna organizacija može neoporezivo isplatiti samo naknadu za noćenje i naknadu za prijevoz

 

Ono što odmah treba napomenuti je da trgovačka društva i drugi poslovni subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost ne mogu vanjskim suradnicima neoporezivo nadoknaditi troškove službenih putovanja, već se iste smatra sastavnim dijelom honorara i oporezuje jednako kao naknada koja se izvršitelju isplaćuje za obavljeni posao. Dakle, trgovačka društva i drugi poslovni subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost neoporezive dnevnice mogu isplatiti samo svojim zaposlenicima, a pod uvjetima koji su već puno puta opisani pa se ovaj put nećemo baviti takvim detaljima.

No, kod neprofitnih organizacija situacija može biti i drugačija, a važan kriterij je ostvaruju li vanjski suradnici pritom naknadu za obavljeni rad ili ne.

Ukoliko vanjski suradnik upućen na službeni put ostvaruje naknadu za poslove koje obavlja za potrebe neprofitne organizacije, tada neprofitna organizacija može neoporezivo isplatiti samo naknadu za noćenje i naknadu za prijevoz u visini stvarnih izdataka uz uvjet da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja. Potrebno je napomenuti da se naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe može isplatiti samo osobama s invaliditetom, dok se ostalim vanjskim suradnicima ista ne može neoporezivo isplatiti, već se smije koristiti samo javni prijevoz. 

Vanjskim suradnicima koji do trenutka isplate primitaka po osnovi službenih putovanja u istom poreznom razdoblju nisu u neprofitnoj organizaciji ostvarili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, svi troškovi se mogu, do propisanih iznosa, isplatiti bez plaćanja poreza na dohodak. U takve naknade spadaju naknade troškova noćenja u visini stvarnih izdataka, naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn/km, dnevnice u zemlji do 170,00 kn, dnevnice u inozemstvu do iznosa  i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna te per diem dnevnice.

Međutim, ukoliko se vanjskom suradniku nakon ove isplate isplati drugi dohodak nakon obavljenog službenog putovanja, tada mu se do kraja godine mogu neoporezivo isplatiti samo naknada za noćenje i naknada za prijevoz, a kako je ranije opisano.

Neprofitna organizacija obvezna je sastaviti i dostaviti PU Obrazac JOPPD za ovakve isplate, ali u skladu s propisima, izvješćuje se samo o isplaćenim dnevnicama i naknadama za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Podijeli