Porezi i financije

Isplate nerezidentima
Isplate nerezidentima

Ako se primjenom Međudržavnog ugovora porez uopće ne plaća u RH, nerezident može dostaviti i samo Potvrdu o rezidentnosti izdanu od strane inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe te ista vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2019. godinu iznosi 3,96%

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Obveznici plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Općenito se izmjenama i dopunama nastoji na globalnoj razini sprečiti premještanje dobiti te će se onemogućiti odnosno obeshrabriti premještanje dobiti ostvarene na području Republike Hrvatske na područje neke druge države

Božićnice i prigodne nagrade za 2018. godinu
Božićnice i prigodne nagrade za 2018. godinu

Od 01. prosinca 2018. očekuju se izmjene Pravilnika o porezu na dohodak kojima će se iznos prigodnih nagrada koje poslodavac može neoporezivo isplatiti sa 2.500 kn povećati na 7.500 kn. Izmjene Pravilnika biti će objavljene u Narodnim novinama, a primjenjivat će se od 01. prosinaca 2018. Tako će već za 2018. godinu biti moguće neoporezivo isplatiti prigodne nagrade do 7.500 kn

Primjena eRačuna u Javnoj nabavi
Primjena eRačuna u Javnoj nabavi

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi od 1. prosinca 2018., moraju biti u mogućnosti zaprimiti i ne smiju odbiti eRačun, ako mu dobavljač pošalje takav račun. Za dobavljače obveznika javne nabave ne postoji obveza da takvom primatelju izda eRačun, odnosno dobavljači obveznika javne nabave i dalje mogu do 1. srpnja 2019. izdavati svoje račune u papirnatom obliku

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak
Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak

Izmjenama se proširuje prvi porezni razred s dosadašnjih 17.500 kn na 30.000 kn, što znači da će se mjesečna porezna osnovica do 30.000 kn oporezivati po stopi od 24%, a preko tog iznosa po stopi od 36%

Porezni aspekt troškova darovanja
Porezni aspekt troškova darovanja

Darovanja veća od 2% ukupnog prihoda prethodne godine porezno su nepriznati rashod te uvećavaju osnovicu poreza na dobit

Porezni tretman ugovora o osiguranju
Porezni tretman ugovora o osiguranju

Ukoliko poslodavac isplaćenu osiguranu svotu nakon smrtnog slučaja odluči isplatiti nasljednicima, može to neoporezivo napraviti samo ukoliko istu isplati djeci, kao potporu djeci u slučaju smrti roditelja, dok se isplata drugim nasljednicima (supruzi, rođacima) smatra drugim dohotkom i primitak je oporeziv

Porezni tretman najma parkirnog mjesta
Porezni tretman najma parkirnog mjesta

Ako je besplatno parkiranje omogućeno svim zaposlenicima, poslovnim partnerima (gostima) i slično na parkiralištu ili u garaži u vlasništvu poslodavca, tada niti jedan zaposlenik za korištenje parkirališta ili garaže ne ostvaruje primitak u naravi