Porezi i financije

Porezni tretman nagrada učenicima na praksi

19.09.2018.

Prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobitak ili dohodak od samostalne djelatnosti smanjiti za svotu isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja

Porezi i financije

Službeni put za vrijeme godišnjeg odmora

12.09.2018.

Za razliku od nemogućnosti poreznog priznavanja izdataka dnevnica, nema zapreka za porezno priznavanje (i nadoknade) svih ostalih izdataka u slučaju da je radnik upućen na službeni put iz mjesta u kojem privremeno boravi za vrijeme godišnjeg odmora

Porezi i financije

Otpis obveza

07.09.2018.

Otpis obveza izravno utječe na financijske izvještaje društva, a ponekad može služiti i za izbjegavanje prikazivanja gubitka. Na taj način povećavaju se ukupni prihodi društva, a umanjuju obveze

Porezi i financije

Rashod imovine

03.08.2018.

Otuđenje ili uništenje označava trenutak u kojem se imovina isključuje iz poslovnih knjiga odnosno bilance

Porezi i financije

Obračun PDV-a na troškove prehrane i smještaja sezonskih zaposlenika

18.07.2018.

Ako je smještaj i hranu pružio sam poslodavac u okviru svoje djelatnosti, tada se obavljanje tih usluga smatra obavljanjem usluga uz naknadu u smislu članka 8. stavka 3. Zakona o PDV-u, pri čemu je porezna osnovica ukupni trošak obavljanja tih usluga

Porezi i financije

Potpore – računovodstveni i porezni tretman

13.07.2018.

Česta pogreška nastaje kod potpora za nabavu nematerijalne/materijalne imovine. Takva potpora priznaje se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine, a u bilanci se potpora iskazuje kao odgođeni prihod