Porezi i financije

Ulaganje u tuđu imovinu
Ulaganje u tuđu imovinu

Ulaganja u tuđu imovinu mogu se klasificirati kao dugotrajna imovina ako se očekuje da će se imovina koristiti duže od godine dana

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 

Porezni tretman nagrada učenicima na praksi
Porezni tretman nagrada učenicima na praksi

Prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobitak ili dohodak od samostalne djelatnosti smanjiti za svotu isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja

Službeni put za vrijeme godišnjeg odmora
Službeni put za vrijeme godišnjeg odmora

Za razliku od nemogućnosti poreznog priznavanja izdataka dnevnica, nema zapreka za porezno priznavanje (i nadoknade) svih ostalih izdataka u slučaju da je radnik upućen na službeni put iz mjesta u kojem privremeno boravi za vrijeme godišnjeg odmora

Otpis obveza
Otpis obveza

Otpis obveza izravno utječe na financijske izvještaje društva, a ponekad može služiti i za izbjegavanje prikazivanja gubitka. Na taj način povećavaju se ukupni prihodi društva, a umanjuju obveze

Pogodnosti za poslodavce i radnike prilikom uplate premija u dobrovoljni  treći stup mirovinskog osiguranja
Pogodnosti za poslodavce i radnike prilikom uplate premija u dobrovoljni treći stup mirovinskog osiguranja

Uplate premija osiguranja u treći mirovinski stup predstavljaju dobrovoljnu mirovinsku štednju za zaposlenika, a od istih pogodnosti mogu imati i poslodavci i zaposlenici

Zatezne kamate za doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja
Zatezne kamate za doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja

Ukoliko isplatitelj zakasni s plaćanjem poreza na dohodak, prireza i doprinosa dužan je platiti kamatu na glavnicu koja je zadužena

Rashod imovine
Rashod imovine

Otuđenje ili uništenje označava trenutak u kojem se imovina isključuje iz poslovnih knjiga odnosno bilance

Porezni položaj nabave radne odjeće za zaposlenike
Porezni položaj nabave radne odjeće za zaposlenike

Ako poslodavac nabavlja zaposlenicima radnu odjeću, ona mora biti obilježena oznakom ili nazivom poslodavca, kako bi trošak nabave te radne odjeće bio i porezno priznat

Obračun PDV-a na troškove prehrane i smještaja sezonskih zaposlenika
Obračun PDV-a na troškove prehrane i smještaja sezonskih zaposlenika

Ako je smještaj i hranu pružio sam poslodavac u okviru svoje djelatnosti, tada se obavljanje tih usluga smatra obavljanjem usluga uz naknadu u smislu članka 8. stavka 3. Zakona o PDV-u, pri čemu je porezna osnovica ukupni trošak obavljanja tih usluga