Porezi i financije

Privremeno porezno rješenje

29.06.2018.

Privremeno porezno rješenje o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u poreznom razdoblju te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak PU dostavlja najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu

Porezi i financije

Porezni tretman dnevne parkirne karte

26.06.2018.

Dnevna parkirna karta za parkiranje službenih vozila na službenim putovanjima smatra se troškom parkinga te je porezno priznati trošak kod obračuna poreza na dobit

Porezi i financije

Troškovi parkiranja na službenom putovanju

23.06.2018.

Troškovi parkiranja koji nastanu na službenom putovanju neoporezivi su u smislu poreza na dohodak te porezno priznati rashodi društva koji umanjuju poreznu osnovicu, u smislu poreza na dobit

Porezi i financije

Najava nove porezne reforme

24.05.2018.

Ministar financija Zdravko Marić najavio je da se planira smanjenje poreznog opterećenja. Najočigledniji scenarij se čini smanjenje stope PDV-a za 1%

Porezi i financije

Kontinuirano izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a

04.05.2018.

Shema izbjegavanja ulaska u sustav PDV-a osobito je prisutna u ugostiteljskoj djelatnosti od 1. siječnja 2017. godine, kada je povećana stopa PDV-a na ugostiteljske usluge

Porezi i financije

Plaćanja u gotovini

24.04.2018.

Poduzetnici i druge osobe račun za kupljenu robu ili usluge, kao i druge primitke obrtnicima moraju platiti na njihov žiro račun

Porezi i financije

Prijenos poreznog gubitka

29.03.2018.

Prije konačnog utvrđivanja porezne osnovice u izvještajnom razdoblju, porezni obveznik ima pravo na pokrivanje poreznog gubitka prenesenog iz prethodnih poreznih razdoblja