Porezi i financije

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja

22.03.2018.

Poduzetnik je dužan osigurati evidenciju o tome koje je radnje poduzeo radi naplate potraživanja, podatak o troškovima koje izazivaju daljnji postupci naplate te dokaze na temelju kojih je utvrdio nemogućnost naplate

Porezi i financije

Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

15.03.2018.

Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

Porezi i financije

Oporezivanje dobiti po novčanom načelu

09.02.2018.

Novčano načelo po kojem se utvrđuje porez na dobit znači da se porez na dobit plaća samo na dio koji je prema novčanom toku realiziran

Porezi i financije

Osobni automobili u 2018. godini

24.01.2018.

Od 01.01.2018. porezno priznati možemo samo 50% troškova osobnih automobila (amortizacija, gorivo, održavanje, operativni leasing, najam), osim ako, naravno, obračunavamo plaću u naravi

Porezi i financije

Izmjene temeljnih poreznih propisa od Nove godine

17.01.2018.

Porezni obveznici koji su u 2017. godini ostvarili vrijednost oporezivih isporuka dobara ili usluga veće od 300.000 kuna obvezni su upisati se u registar obveznika PDV-a