Porezi i financije

Potpore – računovodstveni i porezni tretman
Potpore – računovodstveni i porezni tretman

Česta pogreška nastaje kod potpora za nabavu nematerijalne/materijalne imovine. Takva potpora priznaje se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine, a u bilanci se potpora iskazuje kao odgođeni prihod

Privremeno porezno rješenje
Privremeno porezno rješenje

Privremeno porezno rješenje o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u poreznom razdoblju te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak PU dostavlja najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu

Porezni tretman dnevne parkirne karte
Porezni tretman dnevne parkirne karte

Dnevna parkirna karta za parkiranje službenih vozila na službenim putovanjima smatra se troškom parkinga te je porezno priznati trošak kod obračuna poreza na dobit

Troškovi parkiranja na službenom putovanju
Troškovi parkiranja na službenom putovanju

Troškovi parkiranja koji nastanu na službenom putovanju neoporezivi su u smislu poreza na dohodak te porezno priznati rashodi društva koji umanjuju poreznu osnovicu, u smislu poreza na dobit

Najava nove porezne reforme
Najava nove porezne reforme

Ministar financija Zdravko Marić najavio je da se planira smanjenje poreznog opterećenja. Najočigledniji scenarij se čini smanjenje stope PDV-a za 1%

Obračun plaće u naravi za osobne automobile u 2018. godini
Obračun plaće u naravi za osobne automobile u 2018. godini

U slučaju da se osobni automobil koristi djelomično u privatne svrhe ne postoji obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost prilikom obračuna plaće u naravi

Kontinuirano izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a
Kontinuirano izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a

Shema izbjegavanja ulaska u sustav PDV-a osobito je prisutna u ugostiteljskoj djelatnosti od 1. siječnja 2017. godine, kada je povećana stopa PDV-a na ugostiteljske usluge

Oporezivanje usluga smještaja u domaćinstvu
Oporezivanje usluga smještaja u domaćinstvu

Pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu podliježe obvezi plaćanja poreza na dohodak od imovine

Plaćanja u gotovini
Plaćanja u gotovini

Poduzetnici i druge osobe račun za kupljenu robu ili usluge, kao i druge primitke obrtnicima moraju platiti na njihov žiro račun

Statističko izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO
Statističko izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO

Pitanje poslovnih odnosa između povezanih osoba je uvijek pod povećalom poreznih tijela