05.12.2018.

Božićnice i prigodne nagrade za 2018. godinu

Piše: Barbara Kolacio
Finvers d.o.o. za poslovno i financijsko savjetovanje, Rijeka

Od 01. prosinca 2018. očekuju se izmjene Pravilnika o porezu na dohodak kojima će se iznos prigodnih nagrada koje poslodavac može neoporezivo isplatiti sa 2.500 kn povećati na 7.500 kn. Izmjene Pravilnika biti će objavljene u Narodnim novinama, a primjenjivat će se od 01. prosinaca 2018. Tako će već za 2018. godinu biti moguće neoporezivo isplatiti prigodne nagrade do 7.500 kn

 

Pravo na isplatu prigodnih nagrada radnik ostvaruje na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu. Zakonom o radu (NN 93/14) , čl. 9. st. 3. definirano je da ukoliko pravo na isplatu prigodnih nagrada proizlazi iz više izvora, primijenjuje se onaj izvor koji je za radnika povoljniji. Također, ukoliko se na poslodavca ne odnose spomenuti izvori radnog prava, poslodavac može donijeti odluku o isplati božićnica i prigodnih nagrada.

Pravilnikom o porezu na dohodak (NN 10/17) propisani su neoporezivi iznosi prigodnih godišnjih nagrada.  Tako se božićnica može isplatiti kao prigodna nagrada (do 2.500 kn godišnje po poreznom obvezniku), kao plaća (iznos se dodaje na redovnu mjesečnu plaću i obračunavaju se doprinosi, porez i prirez) ili jednim dijelom neoporezivo, a drugim kao plaća. Treba voditi računa i o ostalim prigodnim nagradama isplaćenim tijekom godine (npr. uskrsnica, regres) iz razloga što iznos od 2.500,00 kuna obuhvaća sve prigodne nagrade tijekom jedne godine. Prema tome, ako primici po osnovi prigodnih nagrada tijekom jedne godine prijeđu neoporezivi iznos, smatraju se plaćom i tako se oporezuju.

Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16) i Pravilnikom o porezu na dohodak izmjenjeni su uvjeti isplate neoporezivog dijela prigodnih nagrada za radnike koji su u nepunom radnom vremenu zaposleni kod dva ili više poslodavaca. Naime, do 2017., radnici su propisani iznos neoporezivih prigodnih nagrada (do 2.500 godišnje) mogli primiti kod više poslodavaca. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak svota koja se neoporezivo može isplatiti ograničena je na 2.500 kn po poreznom obvezniku. Poslodavci su tako, od radnika, dužni pribaviti pisanu izjavu u kojoj radnik navodi je li kod drugog poslodavca tijekom 2017. ostvario primitak kojim je možda iskorišten navedeni limit.

Od 01. prosinca 2018. očekuju se izmjene Pravilnika o porezu na dohodak kojima će se iznos prigodnih nagrada koje poslodavac može neoporezivo isplatiti sa 2.500 kn povećati na 7.500 kn. Izmjene Pravilnika biti će objavljene u Narodnim novinama, a primjenjivat će se od 01. prosinaca 2018. Tako će već za 2018. godinu biti moguće neoporezivo isplatiti prigodne nagrade do 7.500 kn.

Podijeli