Porezi i financije

Prijenos poreznog gubitka
Prijenos poreznog gubitka

Prije konačnog utvrđivanja porezne osnovice u izvještajnom razdoblju, porezni obveznik ima pravo na pokrivanje poreznog gubitka prenesenog iz prethodnih poreznih razdoblja

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja

Poduzetnik je dužan osigurati evidenciju o tome koje je radnje poduzeo radi naplate potraživanja, podatak o troškovima koje izazivaju daljnji postupci naplate te dokaze na temelju kojih je utvrdio nemogućnost naplate

Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje
Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2018. godinu iznosi 4,55%

Izjava o fiskalnoj odgovornosti d.o.o.-a u vlasništvu države ili samoupravne jedinice
Izjava o fiskalnoj odgovornosti d.o.o.-a u vlasništvu države ili samoupravne jedinice

Najkasnije do 31. ožujka tekuće poslovne godine, čelnici (odgovorne osobe) navedenih trgovačkih društava dužni su sastaviti i predati godišnju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti

Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - olakšica kod oporezivanja dobiti
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - olakšica kod oporezivanja dobiti

Mikro i mali poduzetnici mogu temeljem Zakona osnovicu poreza na dobit umanjiti za: 80% opravdanih troškova općeg i 45% opravdanih troškova posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika

Oporezivanje PDV-om usluga najma i zakupa nekretnina
Oporezivanje PDV-om usluga najma i zakupa nekretnina

Ugovorom o najmu obvezuje se najmodavac predati određenu stvar (npr. nekretninu) najmoprimcu na uporabu, a najmoprimac se obvezuje za to plaćati određenu najamninu

Oporezivanje dobiti po novčanom načelu
Oporezivanje dobiti po novčanom načelu

Novčano načelo po kojem se utvrđuje porez na dobit znači da se porez na dobit plaća samo na dio koji je prema novčanom toku realiziran

Osobni automobili u 2018. godini
Osobni automobili u 2018. godini

Od 01.01.2018. porezno priznati možemo samo 50% troškova osobnih automobila (amortizacija, gorivo, održavanje, operativni leasing, najam), osim ako, naravno, obračunavamo plaću u naravi

Izmjene temeljnih poreznih propisa od Nove godine
Izmjene temeljnih poreznih propisa od Nove godine

Porezni obveznici koji su u 2017. godini ostvarili vrijednost oporezivih isporuka dobara ili usluga veće od 300.000 kuna obvezni su upisati se u registar obveznika PDV-a