Porezi i financije

Porezne implikacije raskida ugovora o zakupu

20.12.2017.

Kako bi se izbjegle dodatne porezne obveze u slučaju raskida ugovora, najbolja praksa je da se ugovorom o zakupu definira da zakupodavac izvrši radove uređenja i adaptacije

Porezi i financije

Godišnji obračun poreza na dohodak

06.12.2017.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak uvedene su nove stope poreza na dohodak i porezni razredi te nove vrijednosti osobnog odbitka. Na navedene izmjene treba obratiti pažnju prilikom sastavljanja godišnjeg obračuna

Porezi i financije

Isplata dobiti

29.11.2017.

Kod j.d.o.o.-a postoji dodatna odredba koja ih razlikuje od „običnih“ d.o.o.-a, a to je da se dobit obvezno raspoređuje za unos u zakonske rezerve i to u iznosu 25% ostvarene dobiti nakon pokrića gubitka, sve dok temeljni kapital ne dosegne ili postane veći od 20.000 kn

Porezi i financije

Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja

15.11.2017.

Kod naknadno utvrđenih troškova važno je utvrditi je li iznos računovodstvene pogreške značajan. Značajnim pogreškama smatraju se izostavljene ili pogrešno prikazane stavke koje mogu utjecati na ekonomske odluke korisnika financijskih izvještaja

Porezi i financije

Putni nalozi u društvu bez zaposlenih

08.11.2017.

Ako vlasnik/član uprave društva nije zaposlenik društva, tada su svi troškovi koji na­staju na službenom putu, a vezani su uz tu osobu, neto-primitak koji treba preračunati na bruto-svotu i oporezivati

Porezi i financije

Prodaja dugotrajne matrijalne imovine

25.10.2017.

Prihodi ili rashodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine klasificiraju se kao ostali prihodi i ostali rashodi i priznaju se na neto osnovi

Porezi i financije

Isplate u gotovini

18.10.2017.

Isplatama u gotovu novcu smatra se izravna predaja gotova novca i sve druge isplate obavljene izravno, odnosno mimo računa poreznih obveznika kod banke

Porezi i financije

Oporezivanje primitaka učenika i studenata

11.10.2017.

Novim Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je da se neoporezivi primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga smatraju primici u iznosu do 15.000 kuna godišnje, odnosno na iste se ne plaća porez na dohodak