08.02.2019.

Izmjene Zakona o doprinosima

Piše: Barbara Kolacio
Finvers d.o.o. za poslovno i financijsko savjetovanje, Rijeka

Ukida se obveza plaćanja dva doprinosa na plaću, doprinosa za zapošljavanje (1,7%) i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%), dok se stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%

 

Od 01. siječnja 2019. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, (NN 106/18). Ovim Zakonom ukida se obveza plaćanja dva doprinosa na plaću, doprinosa za zapošljavanje (1,7%) i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%), dok se stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%. Tako se proširuje opseg obveznog zdravstvenog osiguranja na način da obvezno zdravstveno osiguranje uključuje i obvezno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Sukladno članku 238. Zakona o doprinosima, doprinosi se obračunavaju prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi, pa tako izmijenjene odredbe Zakona o doprinosima treba primijeniti prilikom obračuna plaće za siječanj 2019. godine koja se u pravilu isplaćuje u veljači 2019. Novim Zakonom iznos doprinosa na plaću smanjen je za 0,7% u odnosu na prijašnji Zakon.

Zakonom su propisane obveze doprinosa za sezonskog radnika u poljoprivredi te za poljoprivrednike upisane u Upisnik. Uređuje se način plaćanja dnevne obveze doprinosa kupnjom vrijednosnih kupona koje izdaje Ministarstvo financija, na istovjetan način kako je to do 31.12.2018. uređeno Zakonom o poticanju zapošljavanja. Osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ako se mirovinski osiguraju na vlastiti zahtjev, obveznici su doprinosa na najnižu mjesečnu osnovicu (osnovica određena faktorom 0,38).

Novim Zakonom propisano je da će članovima uprave za koje se po svim osnovama osiguranja temeljem kojih su upisani u matične evidencije osiguranika za određenu godinu plate doprinosi na osnovicu manju od godišnje osnovice propisane za člana uprave zaposlenog s punim radnim vremenom, Porezna uprava po službenoj dužnosti rješenjem utvrditi obvezu plaćanja razlike do godišnje osnovice određene kao umnožak prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i broja 12. Ako je razdoblje provedeno u osiguranju kraće od godine dana, godišnja osnovica će se utvrditi razmjerno danima za koje se utvrđuje obveza.

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za rad u punom radnom vremenu člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora ili upravitelja zadruge koji su ujedno u radnom odnosu u toj pravnoj osobi utvrđuje se množenjem iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 te za 2019. godinu iznosi 5.491,20 kuna.

Podijeli