13.03.2019.

Inozemni autobusni prijevoznici - prijava obavljanja usluga u RH na obrascu MCP

Piše: Mario Veršić, konzultant i ovlašteni revizor
Finvers d.o.o. za poslovno i financijsko savjetovanje, Rijeka

Od 1. siječnja 2019. godine, sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, inozemni autobusni prijevoznici koji obavljaju uslugu međunarodnog cestovnog prijevoza putnika u RH, obvezni su prije obavljanja navedene usluge podnositi i Prijavu obavljanja navedenih usluga Poreznoj upravi RH, na posebnom Obrascu MCP

 

 

Odredbama čl. 20. st. 1. Zakona o PDV-u, propisano je da se mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Slijedom navedenog, inozemni porezni obveznici koji obavljaju povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH) obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u RH, neovisno dolaze li iz drugih država članica Europske unije ili iz trećih zemalja.

Nadležni ured Porezne uprave kojem se trebaju obratiti je Područni ured Zagreb, Odjel za strane porezne obveznike, Avenija Dubrovnik 32, 10 000 Zagreb.

U svrhu registriranja, Porezna uprava RH će poreznom obvezniku izdati:
- OIB (Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju) i
- PDV ID broj (Rješenje o dodjeli PDV identifikacijskog broja).

Navedeni dokumenti, odnosno njihove kopije moraju se nalaziti u prijevoznom sredstvu prilikom prijevoza putnika na području RH te se u svakom trenutku mora omogućiti nadležnim osobama uvid u iste. Ukoliko jedan porezni obveznik primjerice ima više autobusa koji prometuju na području RH, tada u svakom autobusu mora biti primjerak Potvrde o OIB-u i Rješenja o dodjeli PDV ID broja.

Porezni obveznici kojima je dodijeljen hrvatski PDV ID broj upisuju se u registar obveznika PDV-a u RH, što znači da su obvezni podnositi mjesečne prijave PDV-a (obrazac PDV), ali samo za ona razdoblja oporezivanja u kojima su obavljali takve usluge na području RH. 

 

Od 1. siječnja 2019. godine, sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, inozemni autobusni prijevoznici koji obavljaju uslugu međunarodnog cestovnog prijevoza putnika u RH, obvezni su prije obavljanja navedene usluge podnositi i Prijavu obavljanja navedenih usluga Poreznoj upravi RH, na posebnom Obrascu MCP, na slijedeću E-mail adresu:  odjel.stranci@porezna-uprava.hr.

Obrazac MCP prema odredbama čl. 173.a Pravilnika o PDV-u, mora se podnijeti unaprijed – prije svakog obavljanja navedenih usluga, tj. najkasnije jedan dan prije ulaska u RH. Ukoliko je planirani prijevoz otkazan, na istu e-mail adresu na koju se vrši prijava, potrebno je dostaviti obavijest o otkazu prijevoza.

Inozemni autobusni prijevoznici dužni su u svom prijevoznom sredstvu prilikom prijevoza putnika na području RH, uz Potvrdu o OIB-u i Rješenje o dodjeli PDV identifikacijskog broja imati i popunjeni Obrazac MCP, a koji je prije ulaska u RH poslan Poreznoj upravi.  Prema Mišljenju kojeg je 07.02.2019. godine izdala Porezna uprava, kao potvrdu dokaza da je Obrazac prije ulaska u RH poslan Poreznoj upravi putem elektroničke pošte, prijevoznik može predočiti dokaz o poslanom e-mailu, ili u slučaju potrebe, isto može dokazati putem npr.  pametnog telefona.

 

Podijeli