Od 1. siječnja 2019. godine omogućeno je pretvaranje i arhiviranje poslovne dokumentacije (originalnih knjigovodstvenih isprava) u elektroničke zapise


Posljednjim izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona NN br. 115/16, 106/18 (u nastavku: OPZ) i Zakona o računovodstvu NN br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18 (u nastavku: ZOR), a koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2019. godine, omogućeno je pretvaranje i arhiviranje poslovne dokumentacije (originalnih knjigovodstvenih isprava) u elektroničke zapise.

U čl. 66. st. 3. OPZ-a, propisano je slijedeće: „Knjigovodstvene isprave koje su izrađene na papiru mogu se pretvoriti u elektronički zapis ako se osigura vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost od trenutka pretvorbe do kraja razdoblja propisanog za čuvanje knjigovodstvene isprave“.

U čl. 66. st. 19. OPZ-a propisano je da će Ministar financija pravilnikom propisati način osiguranja vjerodostojnosti podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti knjigovodstvene isprave pretvorene u elektronički zapis za porezne potrebe.

U čl. 10. st. 5. ZOR-a propisano je slijedeće: „Poduzetnik može knjigovodstvene isprave koje čuva u izvornom pisanom obliku pretvoriti u elektronički zapis, ako to nije protivno drugim propisima i ako se time ne umanjuje njihova vjerodostojnost i dokazna snaga, ali se pri tome mora pridržavati odredbi iz članka 8. te članka 9. stavaka 1., 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga Zakona“

U čl. 10. st. 6. ZOR-a, propisano je da će Ministar financija donijeti pravilnik o uvjetima pretvaranja knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis. Predmetni Pravilnik Ministar bi trebao donijeti najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.

Navedene izmjene zasigurno omogućavaju poduzetnicima lakše arhiviranje i čuvanje poslovne dokumentacije u propisanim Zakonskim rokovima, te posljedično i smanjivanje troškova vezanih uz isto.