Činjenica da je osnovno sredstvo u potpunosti amortizirano ne znači da moramo prestati pratiti prihode jer bez obzira što ne postoje troškovi amortizacije, neostvarenje uvjeta iz Zakona o porezu na dobit znači nepriznavanje pripadajućih ostalih troškovaČesti je slučaj da poduzetnici uz osnovnu djelatnost ulažu i u kakvu djelatnost „sa strane“, a često se događa i da u svojoj imovini imaju i apartmane, kuće za odmor, plovila i zrakoplove koji su pod posebnim poreznim tretmanom. Priznavanje amortizacije za takvu imovinu uvjetovano je čl. 12. st. 16. Zakona o porezu na dobit, a što znači da poduzetnik (porezni obveznik) mora biti registriran za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja te godišnje ostvarivati prihode najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti plovila i zrakoplova ili 5% nabavne vrijednosti ako se radi o apartmanima i kućama za odmor.

Ukoliko porezni obveznik ne uspije ostvariti prethodno navedene uvjete, mora uvećati poreznu osnovicu za rashod amortizacije takve imovine, ali i za sve pripadajuće troškove koji su nastali u svezi s korištenjem takve imovine – režije, komunalne naknade, vezovi, servisi, održavanje, osiguranje, itd...

Potrebno je još jednom napomenuti da se prethodno navedeni postotci računaju na nabavnu vrijednost, pa npr. činjenica da je osnovno sredstvo u potpunosti amortizirano ne znači da moramo prestati pratiti prihode jer bez obzira što ne postoje troškovi amortizacije, neostvarenje uvjeta iz Zakona o porezu na dobit znači nepriznavanje pripadajućih ostalih troškova. Isto tako u prvoj godini nabave i u godini otuđenja imovine, prihodi po osnovi korištenja te imovine najmanje u visini od 7% odnosno 5% nabavne vrijednosti imovine utvrđuju se razmjerno broju mjeseci korištenja imovine.

Poslovni najam takve imovine umjesto samog formalnog vlasništa također ima svoje porezne implikacije pa je tako u poreznom razdoblju po osnovi korištenja takve imovine potrebno ostvariti prihod najmanje u visini troškova najma kako se porezna osnovica ne bi trebala uvećati za trošak najma imovine i pripadajuće troškove nastale po osnovi korištenja imovine.

Kako bi se prethodno moglo kontrolirati, porezni obveznik morati voditi evidenciju takvih osnovnih sredstava, a koja sadrži najmanje sljedeće elemente: vrsta sredstva odnosno imovine, nabavna vrijednost, ostvareni prihod po osnovi korištenja sredstva odnosno imovine u poreznom razdoblju, amortizacija u poreznom razdoblju te pripadajući troškovi koji su nastali u svezi s korištenjem sredstva odnosno imovine u poreznom razdoblju prema vrsti troška. Takav pregled podataka o sredstvu odnosno imovini obvezno se prilaže uz prijavu poreza na dobit.