15.05.2019.

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima

Piše: Marin Mijolović, ovlašteni revizor www.medicom-revizija.hr

Napušta se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra te se ono upisuje tek kao evidencijski podatak u sudskom registru, osim za djelatnosti koje se mogu obavljati samo na temelju neke suglasnost, dozvole i slično. To znači da prilikom neke buduće promjene ili dopune djelatnosti više neće biti potrebno mijenjati akt o osnivanju

 

S ciljem olakšavanja poslovanja poduzetnika, nedavno je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Reforma je prije svega usmjerena na osnivanje trgovačkih društava te je uspostavljen novi pojam, tzv. osnivanje na daljinu, odnosno mogućnost osnivanja d.o.o.-a i j.d.o.o. putem internetske stranice trgovačkog suda. Paralelno, ukida se pojam trgovca pojedinca, budući da u praksi nikada nije potpuno zaživio.

Osnivanje društva na daljinu provodi se putem propisanog posebnog obrasca izjave o osnivanju ako se radi o jednom osnivaču odnosno društvenog ugovora ako se radi o više osnivača. Obrazac društvenog ugovora sadrži samo osnovne odredbe što ga takav akt mora sadržavati, bez detaljnijeg uređenja međusobnih odnosa članova društva. Prilozi koje je u takvim slučajevima potrebno priložiti uz prijavu preuzimaju se iz sustava sudskog registra pri upisu.

Ono što je vrlo zanimljivo je da se napušta obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra, već se ono upisuje tek kao evidencijski podatak u sudskom registru, osim za djelatnosti koje se mogu obavljati samo na temelju neke suglasnost, dozvole i slično. To znači da prilikom neke buduće promjene ili dopune djelatnosti više neće biti potrebno mijenjati akt o osnivanju čime se značajno pojeftinjuje takav postupak.

Bitna i vrlo značajna novina je da je znatno skraćen i pojednostavljen postupak likvidacije društva s ograničenom odgovornošću, a što je bila jedna velika zamjerka na sustav. Umjesto postupka koji se otezao na godinu dana, sada se prestanak može provesti po skraćenom postupku, pri čemu je dovoljno da članovi društva donesu odluku o prestanku društva i daju izjavu da društvo nema spornih i nespornih obveza. Ono na što treba upozoriti je da se članovi moraju posebnom izjavom solidarno obvezati podmiriti sve preostale obveze ukoliko se naknadno utvrdi da one postoje. Izjava je obvezujuća u razdoblju od dvije godine od objave brisanja. Ovaj postupak ne odnosi se na društva koja obavljaju djelatnost na temelju prethodne suglasnosti nadležnog državnog tijela.

Kod prestanka društva, umjesto trgovačkom sudu, sada se dokumentacija predaje HGK, pri čemu društvo prethodno mora podmiriti iznos naknade za pohranu i čuvanje dokumentacije (nije još definirana).

Također, došlo je i do promjene u jasnom razlikovanju naziva/tvrtke trgovačkih društava, koja će se od sada utvrđivati na razini RH pa će se svako novoosnovano društvo morati jasno razlikovati od bilo kojeg drugog registriranog društva. U svrhu smanjena dokumentacije koju je bilo potrebno priložiti i troškova prilikom imenovanja članova uprave, više se ne traži deponiranje njihovog ovjerenog potpisa.

Promjena se događa i u visini temeljnog kapitala pa je od sada dovoljno uplatiti četvrtinu propisanog iznosa (5.000 kn), no u roku od godine dana mora se uplatiti cjelokupan iznos temeljnog kapitala.

Kod j.d.o.o. povećava se i broj mogućih članova, s 3 na 5.

Zakon je stupio na snagu 20.4.2019., a dio odredaba koji se odnosi na dionička društva stupa na snagu 01.5.2020. odnosno 01.01.2021. Tek se očekuje donošenje niza Pravilnika, a s obzirom na kratke rokove, pitanje je kako će i kada ove Izmjene zaživjeti i u praksi.

Podijeli