Izdavanje predračuna, ponuda, narudžbi i sličnih dokumenata umjesto fiskaliziranih računa najteži je porezni prekršaj na koji se ne primjenjuje načelo oportuniteta

 

Početkom mjeseca kolovoza na Internet stranicama Ministarstva financija – Porezne uprave (porezna-uprava.hr) objavljeno je priopćenje Porezne i Carinske uprave u svezi akcije pojačanog nadzora fiskalizacije. Kako stoji u priopćenju kroz provedene analize rizika i nadzorne aktivnosti izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju pri čemu čine najteže porezne prekršaje.

Najčešće uočene prijevare odnose se na kršenje pozitivnih poreznih propisa, kojima je omogućeno da obveznik fiskalzacije može iz bilo kojeg poslovnog razloga prije izdavanja računa izdati dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, ali na njemu mora vidno pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.

 Izdavanje predračuna, ponuda, narudžbi i sličnih dokumenata umjesto fiskaliziranih računa najteži je porezni prekršaj na koji se ne primjenjuje načelo oportuniteta. Stoga će u narednom razdoblju zaposlenici Porezne uprave u suradnji s Carinskom upravom provoditi pojačane nadzore fiskalizacije s naglaskom na kontrolu navedenih dokumenata.

Napomena „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“ po prvi put je propisana i uvedena u Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 1. siječnja 2019. godine u članku 27.a navedenog Zakona.
Dakle, ako se iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju (ponuda, narudžbenica, predračun i slično), na tom dokumentu mora vidno pisati napomena „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.

Uz ostale porezne i posebne propise, člankom 9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je da za potrebe provedbe postupka fiskalizacije račun mora sadržavati slijedeće podatke:
1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta), 2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo, 4. Jedinstveni identifikator računa (JIR kod) i 5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije (ZKI kod). Iznimno ako se ostvareni promet naplaćuje sredstvom koje se ne smatra prometom gotovine, obveznik fiskalizacije nije dužan iskazati JIR i ZKI kod.

Obveznicima fiskalizacije, u skladu s odredbama iz članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, smatraju se: 1. fizičke osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak i 2. pravne i fizičke osobe koje se smatraju obveznicima poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit.

Stoga, obratite pažnju imaju li prateći dokumenti prije izdavanja računa navedenu napomenu,  međutim takav dokument ne može zamijeniti izdavanje računa kojeg je svaki obveznik fiskalizacije dužan izdati domaćem ili inozemnom kupcu za prodanu robu ili obavljenu uslugu te se u slučaju poreznog nadzora izlažete rizicima utvrđivanja najtežih poreznih prekršaja i u konačnici moguća je i mjera izricanja zabrane rada pečaćenjem poslovnog prostora.