24.07.2019.

Registar stvarnih vlasnika

Piše: Mario Veršić, konzultant i ovlašteni revizor
Finvers d.o.o. za poslovno i financijsko savjetovanje, Rijeka

Obveznici upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar su  trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

 

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (u nastavku: Zakon), a koji je na snazi od 25.04.2019. godine, propisana je obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika – elektroničku bazu podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima (u nastavku: Registar).

Ciljevi uvođenja Registra su sprječavanje zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te povećanje transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu obveznika upisa podataka o stvarnim vlasnicima.

Obveznici upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar, u skladu s odredbama članka 32. Zakona, su sljedeći pravni subjekti u Republici Hrvatskoj: trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Operativno vođenje Registra u nadležnosti je Financijske agencije (FINA-e).

Obveznici upisa podataka o stvarnim vlasnicima, u skladu s odredbom članka 33. Zakona, dužni su imati i čuvati odgovarajuće točne i ažurirane podatke o:

  1. a) stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima, a ti podaci obuhvaćaju: ime i prezime stvarnog vlasnika, državu prebivališta, dan, mjesec i godinu rođenja, identifikacijski broj ili podatak o vrsti broju, izdavatelju, državi  i datumu važenja identifikacijske isprave, državljanstvo stvarnog vlasnika i podatke o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva;
  2. b) vlasničkoj strukturi, a trgovačka društva i podatke o udjelima, ulozima ili drugom sudjelovanju u vlasništvu društva.

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (NN br. 53/19) propisani su način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:

- korištenjem web aplikacije FINA-e uz certifikat ili

-  u poslovnicama FINA-e na za to predviđenim obrascima.

Pravilnikom o Registru stranih vlasnika propisane su i novčane kazne u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna za pravnu osobu – obveznika, odnosno novčane kazne u iznosu od 5.000 do 35.000 kuna za odgovornu osobu, ukoliko obveznik – pravni subjekt ne upiše odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svojim stvarnim vlasnicima.

Više informacija o Registru dostupno je na Internet stranicama Ministarstva financija RH : http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika.

Podijeli