Kraj mjeseca srpnja 2019. godine donio je od strane predsjednika i potpredsjednika Vlade i ministra financija predstavljanje planiranih mjera za 4. krug porezne reforme i najavu novih poreznih rasterećenja, od kojih kao najznačajnije izdvajamo:

  1. Porez na dobit:

Porezna stopa od 12% -  primjenjivat će se na poduzetnike čiji je godišnji prihod manji od 7,5 milijuna kuna čime će dodatnih 10.000 obveznika biti u primjeni stope od 12% (93% poduzetnika pravnih osoba)

 

  1. Porez na dodanu vrijednost (PDV):

Opća stopa smanjuje se od 01.01.2020. godine s 25% na 24%,

Proširuje se obuhvat primjene stope od 13% - za pripremu i usluživanje hrane u ugostiteljstvu

Pojednostavljenje u načinu izbora porezne osnovice – do prihoda od 7,5 milijuna kuna moguće je utvrđivanje PDV-a po naplaćenim naknadama – za provedbu ove mjere RH mora dobiti suglasnost odbora za PDV Europske komisije.

 

  1. Porez na dohodak:

 

Porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina – demografska, socijalna i gospodarska mjera:

Za mlade do 25 godina smanjenje porezne obveze za 100%, a za mlade od 26 do 30 godina smanjenje porezne obveze za 50%, uz napomenu da je temelj  godina rođenja, a ne datum rođenja.

Za sve radnike i obrtnike najavljeni su neoporezivi primici za:

 trošak smještaja i prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije ili novčana naknada za smještaj i prehranu do 5.000 kn; Naknade za podmirivanje troškova korištenja ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kn; Troškovi redovne skrbi djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije; Povećanje neoporezivog iznosa tuzemnih dnevnica s 170 na 200 kuna; Troškovi dodatnog i dopunskog osiguranja temelju vjerodostojne dokumentacije.