Radno pravo

Zabrana otkaza ugovora o radu u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti
Zabrana otkaza ugovora o radu u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Dok je radnik još radio obolio je od Sclerosis multiplex

Nadležnost radničkog vijeća pred sudom
Nadležnost radničkog vijeća pred sudom

Radničko vijeće mogu birati radnici kod poslodavca koji zapošljava više od dvadeset zaposlenih

Otkaz ugovora o stručnom osposobljavanju za rad
Otkaz ugovora o stručnom osposobljavanju za rad

Stručno osposobljavanje za rad može prestati i prije u ugovoru utvrđenog roka u slučaju da polaznik bez opravdanog razloga ne ispunjava obveze iz ugovora

Rad u smjenama nije zakonom zabranjen i uređen
Rad u smjenama nije zakonom zabranjen i uređen

Radno vrijeme može se rasporediti u jednakom odnosno nejednakom trajanju po danima, tjednima odnosno mjesecima

Privremeno upućivanje radnika u drugu državu
Privremeno upućivanje radnika u drugu državu

Upućeni radnik znači radnik koji u ograničenom vremenskom razdoblju obavlja svoj posao na državnom području države članice koja nije država u kojoj uobičajeno radi

Sud europske unije o dežurstvu i pripravnosti
Sud europske unije o dežurstvu i pripravnosti

Dežurstvo se definira kao radno vrijeme i radnik ga provodi na radnom mjestu odnosno drugom mjestu koje odredi poslodavac

Posljedice nemarnog obavljanja radnih dužnosti
Posljedice nemarnog obavljanja radnih dužnosti

Zbog pogrešne instrukcije tužiteljica je banci prouzročila veliku štetu, pa drugostupanjski sud zaključuje da je banka – tuženik imala opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

Ugovor o radu s elementima menadžerskog ugovora
Ugovor o radu s elementima menadžerskog ugovora

U ugovoru o radu i imenovanju člana uprave pisalo je da stranke imaju pravo otkazati taj ugovor uz otkazni rok od šest mjeseci

Premještaj službenika u lokalnoj službi
Premještaj službenika u lokalnoj službi

Premještaj službenika zakonit je ako službenik ispunjava uvjete za radno mjesto na koje se premješta

Plaća i radno vrijeme
Plaća i radno vrijeme

Plaća je bitan element radnog odnosa jer u tom odnosu nema besplatnog rada