Radno pravo

Specifičnosti radnog vremena vatrogasaca

29.10.2018.

Vatrogasci imaju stalna dežurstva i moraju biti spremni za intervenciju u svakom trenutku, a rade dok se intervencija ne završi, po hijerarhijskoj i zapovjednoj strukturi

Radno pravo

Lojalnost radnika poslodavcu

10.10.2018.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda naglašava slobodu izražavanja, ali ta sloboda sa sobom nosi i „dužnosti i odgovornosti“

Radno pravo

Rukovođenje u strateškim trgovačkim društvima

17.09.2018.

Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku su ona u kojima Republika Hrvatska kao dioničar ili udjeličar, osim gospodarskih, ostvaruje i strateške ciljeve

Radno pravo

Atipični oblici zapošljavanja u Hrvatskoj

23.07.2018.

Još uvijek u praksi ima puno rezervi prema atipičnim oblicima rada i to zbog privremenosti, povremenosti, nestabilnosti, nesigurnosti i nejednakosti u priznavanju prava i obveza radnicima