Radno pravo

Ugovor o radu s elementima menadžerskog ugovora
Ugovor o radu s elementima menadžerskog ugovora

U ugovoru o radu i imenovanju člana uprave pisalo je da stranke imaju pravo otkazati taj ugovor uz otkazni rok od šest mjeseci

Premještaj službenika u lokalnoj službi
Premještaj službenika u lokalnoj službi

Premještaj službenika zakonit je ako službenik ispunjava uvjete za radno mjesto na koje se premješta

Plaća i radno vrijeme
Plaća i radno vrijeme

Plaća je bitan element radnog odnosa jer u tom odnosu nema besplatnog rada

Radno pravna zaštita trudnica
Radno pravna zaštita trudnica

Zaštita trudnica sastoji se od zaštita pri zasnivanju radnog odnosa; zaštita za vrijeme trajanja radnog odnosa i zaštita od prestanka radnog odnosa

Fleksibilizacija tržišta rada
Fleksibilizacija tržišta rada

Fleksibilizacija tržišta rada je nastala kao posljedica uvođenja novih tehnologija, automatizacije, kompjuterizacije, robotizacije, pa poslodavci na različite načine reagiraju na „klasične“ oblike rada

Volontiranja stranaca
Volontiranja stranaca

Volontiranje je sa ciljem od općeg interesa u neprofitne svrhe, aktivnosti nisu plaćene

Ugovor o dopunskom radu
Ugovor o dopunskom radu

Radnik može sklopiti dva i više ugovora o dopunskom radu s različitim poslodavcima istovremeno ali u granicama koje propisuje Zakon o radu

Radno pravna zaštita trudnica
Radno pravna zaštita trudnica

Poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici dok se koristi „trudničkim pravima“ u skladu sa zakonom

Rad kao kategorija radnog prava
Rad kao kategorija radnog prava

Rad u radnom odnosu karakteriziraju: dobrovoljnost, osobno obavljanje rada, subordinacija u izvršavanju radnih obveza i plaća za obavljeni rad koja se mora isplatiti

Pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost
Pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost

Radnik kome je prestao radni odnos treba se prijaviti na evidenciju nezaposlenih u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa