Radno pravo

Specifičnosti radnog vremena vatrogasaca
Specifičnosti radnog vremena vatrogasaca

Vatrogasci imaju stalna dežurstva i moraju biti spremni za intervenciju u svakom trenutku, a rade dok se intervencija ne završi, po hijerarhijskoj i zapovjednoj strukturi

Mirenje – medijacija u individualnim radnim sporovima
Mirenje – medijacija u individualnim radnim sporovima

Rješavanje radnog spora ugovorne strane mogu sporazumno povjeriti arbitraži, odnosno mirenju

Lojalnost radnika poslodavcu
Lojalnost radnika poslodavcu

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda naglašava slobodu izražavanja, ali ta sloboda sa sobom nosi i „dužnosti i odgovornosti“

Zaštita privatnosti radnika i nezakonito pribavljeni dokazi
Zaštita privatnosti radnika i nezakonito pribavljeni dokazi

Zakon o zaštiti na radu posebno propisuje nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu i radi ulaska i izlaska iz radnih prostorija i prostora

Rukovođenje u strateškim trgovačkim društvima
Rukovođenje u strateškim trgovačkim društvima

Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku su ona u kojima Republika Hrvatska kao dioničar ili udjeličar, osim gospodarskih, ostvaruje i strateške ciljeve

Europska praksa rada na određeno vrijeme
Europska praksa rada na određeno vrijeme

Nesporno je da je gospodarska situacija bitna, ali je bitan život i rad radnika i njegove obitelji

Zaštita policijskih službenika od neosnovanih pritužbi
Zaštita policijskih službenika od neosnovanih pritužbi

Izuzetno je važno zaštititi građane ali je jednako bitno zaštititi i policijske službenike u obavljanju službe

Ustavnost specijalističkog usavršavanja doktora medicine
Ustavnost specijalističkog usavršavanja doktora medicine

Radni odnos uređuje se brojnim heteronomnim i autonomnim pravnim normama (propisima). Nepoštivanje tih normi predstavlja protupravno djelo

Atipični oblici zapošljavanja u Hrvatskoj
Atipični oblici zapošljavanja u Hrvatskoj

Još uvijek u praksi ima puno rezervi prema atipičnim oblicima rada i to zbog privremenosti, povremenosti, nestabilnosti, nesigurnosti i nejednakosti u priznavanju prava i obveza radnicima

Troškovi smještaja i prehrane sezonskih radnika
Troškovi smještaja i prehrane sezonskih radnika

Ako se smještaj i/ili prehrana organiziraju kod samog poslodavca o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju