Radno pravo

Zaposleni i samozaposleni posvojitelji
Zaposleni i samozaposleni posvojitelji

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje pravo na posvojiteljski dopust u trajanju od šest mjeseci za dijete do 18. godina

Tko to neovlašteno dila moje podatke o osiguranju?
Tko to neovlašteno dila moje podatke o osiguranju?

Drugi osiguratelji očito te podatke stječu na ilegalan način, a izvori kako doći do tih podataka, kad je vozilo u pitanje, brojni su

Što je radno vrijeme?
Što je radno vrijeme?

Poslodavci radno vrijeme određuju, raspoređuju, kontroliraju, mijenjaju sve u okviru 40 satnog radnog vremena tjedno

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

Obveza poslodavca na koga se prenosi poduzeće je dapreuzima u neizmijenjenom obliku i opsegu sva prava i obveze iz prenesenog ugovora o radu

Savjetovanje poslodavca s radničkim vijećem
Savjetovanje poslodavca s radničkim vijećem

U jednom sporu utvrđeno je da je poslodavac samoinicijativno bez savjetovanja s radničkim vijećem odnosno sindikatom, postavio u radnim prostorijama videokameru, pa je sud tu radnju poslodavca proglasio nedopuštenom

Probni rad
Probni rad

Probni rad nije „pripravnički staž“ i „naukovanje“ već radnikovo dokazivanje da zna raditi samostalno one poslove zbog kojih je zasnovao radni odnos

Privremeno zapošljavanje
Privremeno zapošljavanje

Kod poslodavaca u EU često se dešava da radnici koji rade putem agencije za zapošljavanje, nađu posao baš kod toga poslodavca kod koga su radili putem agencije

Posebnosti ugovorenog dijela kolektivnog ugovora
Posebnosti ugovorenog dijela kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor je najautoritativniji autonomni izvor radnog prava, profesionalni izvor, kojega država „štiti“ kao dio pravnog sustava

Ugovor o radu
Ugovor o radu

Prilikom sklapanja ugovora o radu primjenjuju se brojna načela a posebno načelo savjesnosti i poštenja

Liječnički pregledi radnika
Liječnički pregledi radnika

Cilj svakog pregleda je osposobiti radnika za rad i zadržati ga u procesu rada što duže i na što je moguće adekvatnijem radnom mjestu