Radno pravo

Ugovor o radu

21.03.2018.

Prilikom sklapanja ugovora o radu primjenjuju se brojna načela a posebno načelo savjesnosti i poštenja

Radno pravo

Liječnički pregledi radnika

13.03.2018.

Cilj svakog pregleda je osposobiti radnika za rad i zadržati ga u procesu rada što duže i na što je moguće adekvatnijem radnom mjestu

Radno pravo

Repatrijacija pomoraca

14.02.2018.

U ovom pravu izjednačeni su pomorci državljani Republike Hrvatske i stranci koji plove na brodovima koji viju hrvatsku zastavu

Radno pravo

Pravo na regres

09.02.2018.

U praksi regres znači jednokratnu novčanu (pomoć) isplatu radniku od poslodavca prije korištenja godišnjeg odmora

Radno pravo

Nedopuštenost otkaza

22.01.2018.

Poslodavac je donio odluku o otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga