Radno pravo

Noćni rad i noćni radnik

04.12.2017.

Za noćni rad bitno je da ga radnik obavlja u bilo koji sat u vremenu noćnog rada, a noćni radnik najmanje jednu trećinu u tom vremenu

Radno pravo

Neoporezivi primici radnika

20.11.2017.

Propisom je utvrđen način isplate primitka (na žiro-račun, na tekući račun ili neki u gotovini) pa o tome strogo treba voditi računa

Radno pravo

Što su izaslani radnici?

13.11.2017.

Poslodavac može izaslati radnika izvan Republike Hrvatske najduže 24 mjeseca

Radno pravo

Savjetovanje s radničkim vijećem

06.11.2017.

Suradnja poslodavca s radničkim vijećem temelji se na jednom od načela suvremenog demokratskog radnog prava, na načelo participacije radnika u upravljanju s poslodavcem

Radno pravo

Model profesionalne rehabilitacije

16.10.2017.

Osobe s invaliditetom su osobe s dugotrajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim ograničenjima