Radno pravo

Privremeno zapošljavanje
Privremeno zapošljavanje

Kod poslodavaca u EU često se dešava da radnici koji rade putem agencije za zapošljavanje, nađu posao baš kod toga poslodavca kod koga su radili putem agencije

Posebnosti ugovorenog dijela kolektivnog ugovora
Posebnosti ugovorenog dijela kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor je najautoritativniji autonomni izvor radnog prava, profesionalni izvor, kojega država „štiti“ kao dio pravnog sustava

Ugovor o radu
Ugovor o radu

Prilikom sklapanja ugovora o radu primjenjuju se brojna načela a posebno načelo savjesnosti i poštenja

Liječnički pregledi radnika
Liječnički pregledi radnika

Cilj svakog pregleda je osposobiti radnika za rad i zadržati ga u procesu rada što duže i na što je moguće adekvatnijem radnom mjestu

Uspostavljanje veze za zasnivanje radnog odnosa
Uspostavljanje veze za zasnivanje radnog odnosa

U oblike neposredne veze (kontakta) spadaju oglas, natječaj i javni pozivi poslodavca da su im potrebni radnici određenih zvanja i znanja (uvjeta)

Javni natječaj u socijalnoj skrbi
Javni natječaj u socijalnoj skrbi

Nažalost, sve je više zapošljavanja bez natječaja, bez javnosti, bez bilo kakvog oglasa

Autorska djela stvorena u radnom odnosu
Autorska djela stvorena u radnom odnosu

Radnik je dužan obavijestiti poslodavca o svojem izumu ostvarenom na radu ili u vezi s radom

Repatrijacija pomoraca
Repatrijacija pomoraca

U ovom pravu izjednačeni su pomorci državljani Republike Hrvatske i stranci koji plove na brodovima koji viju hrvatsku zastavu

Osobni identifikacijski broj (OIB) u radnim odnosima
Osobni identifikacijski broj (OIB) u radnim odnosima

Osobni identifikacijski broj (OIB), u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, ne smatra se tajnim podatkom.

Pravo na regres
Pravo na regres

U praksi regres znači jednokratnu novčanu (pomoć) isplatu radniku od poslodavca prije korištenja godišnjeg odmora