Radno pravo

Nedopuštenost otkaza
Nedopuštenost otkaza

Poslodavac je donio odluku o otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga

Godišnji odmor lokalnih službenika
Godišnji odmor lokalnih službenika

Radnik može koristiti godišnji odmor i prije nego što navrši šest mjeseci rada, ali srazmjeran broj dana

Fleksibilizacija radnog vremena je nužna
Fleksibilizacija radnog vremena je nužna

Poslodavci insistiraju na fleksibilizaciji radnog vremena

Sporazum o prestanku radnog odnosa
Sporazum o prestanku radnog odnosa

Ako sporazum nije napisan i potpisan on je nevažeći

Odgovornost radnika za štetu poslodavcu
Odgovornost radnika za štetu poslodavcu

Radnik odgovara poslodavcu za štetu ako je dokazana njegova odgovornost

Noćni rad i noćni radnik
Noćni rad i noćni radnik

Za noćni rad bitno je da ga radnik obavlja u bilo koji sat u vremenu noćnog rada, a noćni radnik najmanje jednu trećinu u tom vremenu

Posebnosti ugovorenog dijela kolektivnog ugovora
Posebnosti ugovorenog dijela kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor je najautoritativniji autonomni izvor radnog prava, profesionalni izvor, kojega država “štiti” kao dio pravnog sustava.

Neoporezivi primici radnika
Neoporezivi primici radnika

Propisom je utvrđen način isplate primitka (na žiro-račun, na tekući račun ili neki u gotovini) pa o tome strogo treba voditi računa

Što su izaslani radnici?
Što su izaslani radnici?

Poslodavac može izaslati radnika izvan Republike Hrvatske najduže 24 mjeseca

Savjetovanje s radničkim vijećem
Savjetovanje s radničkim vijećem

Suradnja poslodavca s radničkim vijećem temelji se na jednom od načela suvremenog demokratskog radnog prava, na načelo participacije radnika u upravljanju s poslodavcem