Radno pravo

Osobno uvjetovani otkaz

23.08.2019.

U sudskoj praksi osnov za osobno uvjetovani otkaz nalazi se u nedostatku potrebnog znanja, sporosti, neurednosti, neusvajanje nove tehnologije, učestala bolovanja koja utječu na proces rada

Radno pravo

Potpore za samozapošljavanje

12.08.2019.

U 2018. godini u programe aktivne politike zapošljavanja uključeno je 36.935 novih osoba

Radno pravo

Što je „novo“ u zakonu o tržištu rada?

29.07.2019.

Nema pravo na novčanu naknadu radnik/radnica ako im je radni odnos prestao sporazumom; zbog krivnje radnika i zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca

Radno pravo

Socijalni dijalog

22.07.2019.

Socijalni dijalog obuhvaća „sve vrste pregovora, savjetovanja i jednostavno razmjene informacija između predstavnika vlada, poslodavca i radnika ili između samih socijalnih partnera o pitanjima od značajnog interesa vezanima uz ekonomsku i socijalnu politiku“

Radno pravo

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

15.07.2019.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu izabran od drugih radnika kod poslodavca, da zastupa interese radnika na području zaštite na radu

Radno pravo

Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora

08.07.2019.

Tuženik – poslodavac otkazao je radniku – tužitelju ugovor o radu odlukom od određenog dana, a istovremeno mu je ponudio (novog) ugovora o radu na neodređeno vrijeme za drugo radno mjesto

Radno pravo

Materijalna prava službenika

01.07.2019.

Za lokalne službenike i namještenike važi kolektivni ugovor kojega sklopi općinski načelnik, gradonačelnik ili župan s odgovarajućim sindikatom na razini općine, grada ili županije

Radno pravo

Dozvola za boravak i rad stranaca

17.06.2019.

Poslodavac može zaposliti državljanina treće zemlje samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad