Honda Civic 1.4

Honda Civic 1.4, 11. god., reg. do 09/22. god., prodajem.

~ 5.135 € 38.000 kn