Zamjena  4

Sobna bicikla

Sobnu biciklu, dobru, malo korištenu, mijenjam.

Garažu na Škurinjama mijenjam za garažu na području Hosti.

Antidekubitalni jastuk Roho, dim. 38x38x5 cm, mijenjam za nešto adekvatno.

Brod 10 m mijenjam za odgovarajuće zemljište ili ruševinu.