Pozdravi i poruke 

1

Fotograf traži ženu (bila studentica) koju je slikao u Poreču prije dosta vremena da se javi i preuzme svoje fotografije.