Pozdravi i poruke 

1

Molim Veru da se javi radi teške nesreće.