Ostalo  1

Uhodani desetogodišnji posao za proizvodnju mirisnih borića sa svim pripadajućim strojevima i alatima, za 185.000 kn prodajemo. Nasljeđujete sve naše klijente.

~ 25.000 € 185.000 kn