Kupnja  14

Torpedo 9 KS, u ispravnom stanju ili neispravan za dijelove do 1.000 kn kupujem.

~ 135 € 1.000 kn

Kupujem 2-taktni motor s dugom osovinom do 10 KS.

Barku s vezom (Urinj, Stara voda, Bakar, Črišnjevo, Kraljevica, Omišalj), kupujem.

Vez ili barku s vezom (Urinj, Stara voda, Bakar, Kraljevica, Črišnjevo, Omišalj), kupujem.

Unutarnji brodski motor, diesel, 20 KS, kupujem.

izvanbrodski motor d.o., do 8 KS, kupujem.

Prikolicu aluminijsku, atestiranu za barku 7.5m, kupujem.

Barku s vezom u Jadranovu ili Staroj vodi, kupujem.

Dalmatinku, dužine 5.90 m, bez papira, može s jednom kabinom ili s natkabinom, kupujem.

Vez za barku do 8 m, može i sa manjom barkom, na lokaciji Kraljevica, Črišnjeva, kupujem.

Kupujem dalmatinku 5.90 m, bez papira (imam papire). Može s kabinom i natkabinom. Može i korito dalmatinke (donji dio broda bez palube i kabine).

~ 14 € 100 kn

Izvanbrodski motor Tomos 4 ili Tomos 4.5, s papirima ili bez papira, kupujem. Također kupujem i Tomos 3.5.

Izvanbrodski motor Tomos 4, Tomos 4.5, Tomos 3.5 s urednim papirima, kupujem ili bez papira.

Tomos 10 i 18, kupujem!

Ispravan ili neispravan motor Tomos 10 i 18, kratka - duga osovina, po povoljnoj cijeni kupujem od vlasnika.

~ 53 € 390 kn