Kamin Maestral Plamen Požega, očuvani, kupujem.

Mramornu ploču ili više komada ploča za grijanje, povoljno kupujem.